Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 19th 2017

Teulu yn cael picnic erthygl picnic yng Nghymru

Mae’n Wythnos Genedlaethol y Picnic

Felly yma yn PwyntTeulu Cymru rydym wedi casglu syniadau am fwyd, hanfodion i’w pacio, ac ychydig o’r lleoliadau picnic am ddim gorau yng Nghymru.

Mae hyn oll er mwyn i chi gael creu atgofion gwerthfawr i’w cofio am byth.

Ble i fynd: Lleoliadau picnic gorau yng Nghymru

Dyma ychydig o leoliadau picnic perffaith mewn sawl lleoliad yng Nghymru.

 1. Parc Coedwig Afan, Castell-nedd Port Talbot

 2. Traeth Talacre, Sir y Fflint

 3. Llwybr Cwm Elan, Powys

 4. Traeth Llydan, Ynys Môn

 5. Parc Bute, Caerdydd

 6. Amroth, Sir Benfro

 7. Bae Rhosili, Abertawe

 8. Llandrillo yn Rhos, Conwy

Pethau i’w pacio: Eitemau picnic hanfodol

Pecyn rhew

Sicrhewch fod gennych chi becynnau rhew i ‘w rhoi gydag unrhyw gigoedd neu fwydydd oer i sicrhau bod y bwyd yn cadw’n ddiogel.

Hancesi gwlyb

Bydd pecyn o hancesi gwlyb yn ddefnyddiol bob tro gyda phlant.

Bag bin

Defnyddiol i gario sbwriel gartref neu i fin cyfagos.

Digon o ddiodydd

Mae bod allan mewn tywydd heulog yn waith sychedig yn ei hun, ond mae’n debyg bydd eich plant yn weithgar iawn yn ystod y picnic. Felly bydd angen digon o ddiodydd i gadw’n hydradol.

Eli haul a hetiau

Mae cadw’n ddiogel yn yr haul yn bwysig iawn felly cofiwch eli haul a hetiau addas i’ch plant.

Hanfodion Diogelwch Haul: 5 Awgrym i Osgoi’r Llosg

Blancedi

Ewch â blanced addas gyda chi gyda digon o le i bawb eistedd.

Offer bwyta

Bydd platiau, cyllyll a ffyrc yn ddefnyddiol iawn.

Cwpan bapur teisennau bach

Mae yna lawer o bethau gellir defnyddio’r cwpanau bach papur yma yn yr awyr agored. Gallech eu gosod ar ben eich diod i gadw’r pryfaid i ffwrdd, rhowch welltyn trwy’r canol a bydd yn amddiffyn eich diod drwy’r dydd. Neu gallech chi eu defnyddio fel plât bychan i ddal y diferion oddi ar lolipop iâ/hufen iâ sy’n toddi.

Pethau i’w bwyta: Syniadau bwyd picnic hwylus

Gwialen Brechdan Stacio

Sticky Stacky Sandwich for Picnic in Wales article

Credyd Llun: Facebook.com/ShareRemember

Beth well i sicrhau bod eich plant yn bwyta pethau iach ond hwyl yn ystod y picnic ond Gwialen Brechdan Stacio! Gyda gwialen cibâb llwythwch bob math o lenwadau brechdanau arnynt, gallech chi eu torri mewn siapiau gwahanol hefyd i wneud iddynt edrych yn ddiddorol. Maent yn ffordd wych i arbed ychydig o le yn eich basged picnic hefyd.

Salad mewn jar

Salad in a jar by Foodista for picnic wales article

Credyd Llun: Facebook.com/Foodista

Os ydych chi am gael bwyd picnic lliwgar ac iach, beth am lenwi jar gyda chynhwysion salad lliwgar? Os hoffech ychwanegu dresin, rhowch wahanol haenau yn y jar gyda’r dresin gyntaf a pan fyddech yn barod i fwyta’r salad, trowch y jar wyneb i waered a’i ysgwyd yn dda a chewch salad ffres wedi’i orchuddio â dresin sydd yn barod i’w fwyta.

Lolipop melon dŵr

Watermelon lollies from Facebook.com/TeamHealthKICK/ for picnic wales article

Credyd Llun: Facebook.com/TeamHealthKICK/

Am ddanteithion blasus, iachus, melys, beth am greu lolipops melon dŵr? Torrwch y melon yn driongl a’u rhoi ar ffon lolipop, perffaith i’r plant ac nid fydd yn toddi yng ngwres yr haul!

Pethau i’w gwneud: cadw’r plant yn hapus yn ystod y picnic

Mae’r mwyafrif o blant wrth eu boddau yn bod tu allan ac yn adlonni eu hunain fel arfer. Ond rhag ofn bod angen ychydig o gemau i gadw’r hwyl yn fyw dyma ychydig o bethau i fynd gyda chi fydd gennych chi o gwmpas y tŷ.

 • Ffrisbi
 • Bat a phêl
 • Bwced a rhaw
 • Pêl droed
 • Digon o bapur a phinnau ffelt: lliwio, ysgrifennu straeon, gwneud lluniau, creu helfa drysor

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Padiau Sblasio a Phyllau Padlo i Blant yng Nghymru

Pethau Rhad i Wneud Gyda’r Teulu Gogledd Cymru

Syniadau Picnic Hawdd ar gyfer Diwrnod i’r Teulu

Syniadau Parti Rhad a Chofiadwy i Blant


Rhannwch hwn