Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2017: Ble i Gael HelpCyngor Teulu a Magu Plant Iechyd | gan | May 9th 2017

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2017: Ble i Gael Help

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2017, a dyma restr o sefydliadau sydd yn bwynt cychwyn da os ydych chi’n chwilio am help.

Ydych chi byth yn ystyried eich iechyd meddwl? Neu iechyd meddwl eich teulu?

Mae’n hawdd iawn anghofio bod eich iechyd meddwl yr un mor bwysig â’ch iechyd corfforol, mae’n gallu cael effaith ar eich bywyd o ddydd i ddydd yr un mor hawdd. A tra bod coes wedi torri neu dymheredd yn anodd ei anwybyddu, nid yw arwyddion iechyd meddwl sy’n dirywio’r un mor amlwg. Bydd cwyn iechyd meddwl yn cael effaith ar 1 ymhob 4 ohonom yn ystod ein bywydau.

Mae Mai’r 8fed-14eg 2017 yn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, felly dyma rhai o’r sefydliadau cenedlaethol fydd efallai’n gallu helpu os ydych chi’n poeni am eich hun neu am rywun arall.

Siaradwch â’ch meddyg teulu

Y meddyg teulu yw’r man cyntaf i gychwyn os ydych chi’n meddwl eich bod yn cael problemau iechyd meddwl. Gallant siarad am eich pryderon, eich cyfeirio at y man cywir, rhoi presgripsiwn llyfrau, cyfeirio at arbenigwr, awgrymu cyrsiau am ddim, ayb.

Mae gwybodaeth am siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl ar gael ar y dudalen ddefnyddiol yma gan Y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Sefydliadau gall helpu

Mind.org.uk

Mae Mind yn elusen sydd yn arbenigo mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Mae tudalennau cefnogaeth a help ar gael yma. info@mind.org.uk, neges testun: 86463. Llinellau’n agored 9am i 6pm, Llun i Gwener.

Meic

Meic logo

Llinell gymorth genedlaethol, dwyieithog, i blant a phobl ifanc (0-25 oed) yng Nghymru. Os ydych chi’n poeni am blentyn neu berson ifanc, gallech chi alw ar eu rhan hefyd. Neges testun: 84001. Rhadffôn: 080880 23456. Neges Sydyn – am wybodaeth, cyngor neu eiriolaeth.

ChildLine

Llinell gymorth cwnsela 24 awr (gan yr NSPCC) i blant a phobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed. Rhadffôn: 0800 1111

Samaritans

Llinell gymorth 24 awr am ddim i unrhyw un sydd angen cefnogaeth emosiynol. Rhadffôn: 116 123

Canolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl – Taflenni

Taflenni gwybodaeth am ddim sydd yn gywir, dibynadwy a dwyieithog ar amrywiaeth o gyflyrau iechyd meddwl.

Erthyglau iechyd meddwl ar PwyntTeulu

Rydym wedi derbyn tipyn go lew o erthyglau a blogiau gwadd ar PwyntTeulu yn ymwneud ag iechyd meddwl. Efallai bydd yr erthyglau yma o ddiddordeb i chi:


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.


Rhannwch hwn