Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd: Dathlu Blwyddyn Y CeiliogNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Jan 26th 2017

Llusernau: Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd: Dathlu Blwyddyn Y Ceiliog

Mae Lucien, 6, sydd yn hanner Tsieinëeg, yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda’i rieni. Yr wythnos hon mae Lucien yn teithio i Singapore gyda’i rieni i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Siaradom gyda Lucien a’i deulu i ddysgu mwy am yr ŵyl yma.

Beth ydy’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd?

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ydy’r ŵyl bwysicaf yn niwylliant Tsieineaidd. Mae’n digwydd ar ddyddiad gwahanol bob blwyddyn yn ddibynnol ar symudiadau’r lleuad. Eleni mae’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn digwydd ar ddydd Sadwrn 28ain Ionawr 2017. Mae eleni’n Flwyddyn y Ceiliog. Mae pawb yn ceisio treulio amser gyda theulu a ffrindiau yn y cyfnod yma, hyd yn oed os oes rhaid gwneud siwrne hir iawn, fel ni!

Sut ydych chi’n dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd?

Ar noswyl y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, rydym yn eistedd o amgylch y bwrdd yn cael “swper aduniad”, yn debyg i’r ffordd mae teuluoedd yn dod at ei gilydd i gael cinio Nadolig. Ond yn lle twrci a thatws rydym yn bwyta pysgod, gan fod hyn yn symboleiddio cael digon mewn bywyd. Rydym yn bwyta sleisys o borc barbiciw, bwyd môr a salad pysgod amrwd arbennig gelwir yn “yu sheng”, sydd yn cael ei daflu at ei gilydd gyda’n chopsticks am lwc dda.

Beth sydd yn digwydd ar Ddydd Calan?

Ar Ddydd Calan rydym yn gwisgo mewn dillad arbennig. Mae plant yn derbyn pecynnau coch gelwir yn “hong bao” sydd yn cynnwys arian. Mae coch yn lliw lwcus iawn i bobl Tsieinëeg. Rydym yn ymweld â’n perthnasau ac yn dymuno “gong xi fa cai”, sef “yn dymuno llawer o gyfoeth” ac yn bwyta mwy o fwyd!

Oes yna lawer o bethau i’w gwneud yn ystod y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd?

Cyn y Flwyddyn Newydd rydym yn glanhau ein cartrefi ac yn rhoi addurniadau coch i fyny. Yn y nos rydym yn gwylio arddangosfeydd tân gwyllt mewn gwahanol ardaloedd o’r ddinas. Maent yn lliwgar ac yn ddisglair. Mae’r ddinas yn effro gyda llusernau prydferth a gosodiadau golau. Yn y dydd mae llawer o berfformiadau dawns y llew yn digwydd ar y strydoedd neu mewn canolfannau siopa.

Beth yw eich rhan gorau o’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd?

Ein rhan gorau o’r Flwyddyn Newydd ydy dathlu gyda’n teulu yn Singapore gan mai dim ond unwaith y flwyddyn rydym yn eu gweld.

Mae llawer o ddinasoedd a threfi yn y DU yn cynnal gweithgareddau arbennig i ddathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Llynedd er esiampl, roedd perfformiadau a gweithdai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i blant a theuluoedd.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad â rhywun am y mater yma neu unrhyw broblemau eraill sy’n cael effaith ar eich teulu yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Rhoi Adborth Am Gyfle i Ennill Talebau

Ydy Eich Plentyn yn Barod i Ddysgu?

Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr


Rhannwch hwn