Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

Diweddarwyd diwethaf: September 19, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau i blant a theuluoedd, a gwasanaethau cefnogi teulu ym Mro Morgannwg.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Teuluoedd gyda phlant 0 o 20 oed.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

01446 704704

fis@valeofglamorgan.gov.uk

Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfeydd y Doc,

Heol yr Isffordd,

Y Bari,

CF63 4RT

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am - 5pm
Mawrth:
8:30am - 5pm
Mercher:
8:30am - 5pm
Iau:
8:30am - 5pm
Gwener:
8:30am - 4:30pm
Sadwrn:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael
Sul:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Bro Morgannwg


Rhaglen Cefnogi Pobl Bro Morgannwg

Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Cefnogaeth Teulu / Iechyd a Lles / Iechyd Meddwl / Camdriniaeth yn y Cartref

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl i gynnal eu tenantiaeth a byw’n annibynnol. Rydym yn anelu at atal pobl rhag dod yn ddigartref wrth roi cymorth tai i’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref neu sydd wedi bod yn ddigartref o’r blaen.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gweithio gyda gwasanaethau eraill sy’n cynnig gofal, cefnogaeth, cyfryngu a chyngor i’ch helpu i gael y gefnogaeth sydd ei angen arnoch .

Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd i roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau i blant a theuluoedd, a gwasanaethau cefnogi teulu ym Mro Morgannwg. Cyngor Bro Morgannwg.