#TrafodCymunedau: Mynegi Barn ar Cymunedau Yn GyntafGofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau | gan | Dec 15th 2016

#TrafodCymunedau: Mynegi Barn Wrth ar Cymunedau Yn Gyntaf

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn dirwyn i ben yn raddol. Mae syniadau eraill yn cael eu hystyried i helpu cymunedau ledled Cymru. Mae’n amser pwysig i chi fynegi’ch barn ar beth ddaw nesaf.

Penderfyniadau, penderfyniadau.

Ar ddydd Mawrth, 11 Hydref 2016, yn Y Senedd, cyhoeddodd Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, gynlluniau i ddirwyn Cymunedau yn Gyntaf i ben yn raddol. Gallech chi ddarllen mwy yn ein blog arbennig yma.

Cymunedau yn Gyntaf yn Dirwyn i Ben yn Raddol

Ond nid yw Llywodraeth Cymru yn troi ei gefn ar dlodi, maent yn edrych ar ffyrdd eraill i’w daclo ledled y wlad.

A dyma ble gallech chi helpu.

Gan eu bod yn rhoi cynlluniau at ei gilydd fydd yn cael effaith ar gymunedau ledled Cymru, maent angen barn pobl ledled Cymru. Mae hyn i sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i ddylanwadu beth ddaw nesaf.

Pa fath o bethau dylid eu hystyried?

  • A ddylai cael help i blant yn y blynyddoedd cynnar?
  • Pa fath o help dylid ei gael i helpu pobl i baratoi ar gyfer, a dod o hyd i, waith?
  • Beth fydda’r ffordd orau i alluogi chi i ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n cael effaith ar eich cymuned?

Nid oes rhaid i chi fod wedi cael profiad personol o Cymunedau yn Gyntaf i gael barn, mae hwn yn gyfle gwych i fynegi eich hun:

I wneud hyn, dewiswch un o’r holiaduron byr yma:

Neu mae posib i chi cysylltu â nhw’n uniongyrchol ar TrafodCymunedau@cymru.gsi.gov.uk.

Neu ysgrifennwch atynt ar:

Trafod Cymunedau
Llywodraeth Cymru
Llawr 2, Craidd y Gogledd
Parc Busnes Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Yn olaf, cadwch lygaid am #TrafodCymunedau (neu #TalkCommunities) ar gyfryngau cymdeithasol i ymuno yn y sgwrs ar-lein.

Nodwch fod yr arolwg ar-lein yn cau am hanner nos ar nos Sul, 15fed Ionawr 2017.

Y mwy o bobl fydd yn cymryd rhan, yna’r gwell fydd y cynlluniau newydd – felly rhannwch hwn gyda phawb rydych chi’n adnabod!

Gall ddarganfod mwy am Trafod Cymunedau ar wefan Llywodraeth Cymru yma.


Eisiau darganfod mwy am y gwasanaethau sy’n agored i chi a’ch plant yn eich ardal? Angen cyngor neu gefnogaeth ar faterion teuluol? Cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges testun: 07860 052 905
  • Neges sydyn/sgwrs ar-lein (gweler top y dudalen).

Erthyglau Perthnasol:

Gofal Plant Am Ddim Yng Nghymru: 6 Ardal Beilot

Gofal Plant Am Ddim? Beth Sydd Angen Ei Wybod


Rhannwch hwn