Teuluoedd yn Gyntaf

Yn helpu gyda

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Gwybodaeth am Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghymru

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi teuluoedd ar incwm isel i ddarparu’r amgylchedd gorau bosib i’w plant fel y gallant gyrraedd eu potensial.

Mae gan bob sir yng Nghymru raglen Teuluoedd yn Gyntaf a’r bwriad ydy:

  • Helpu teuluoedd incwm isel i ddarganfod a datblygu’u sgiliau.
  • Helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i gyrraedd eu potensial.
  • Sicrhau bod plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach, yn ddiogel ac yn mwynhau lles.
  • Annog teuluoedd i feithrin a bod yn gadarn.

Gallwch ddarganfod manylion cyswllt eich ardal wrth glicio ar y tudalennau lleol isod.

Darganfod eich Gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf Lleol

Local area

Other Services Available