Dechrau’n Deg Abertawe

Diweddarwyd diwethaf: September 19, 2017

Am Dechrau’n Deg Abertawe

Mae Dechrau’n Deg yn helpu teuluoedd gyda phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Abertawe. Y bwriad ydy cefnogi rhieni gyda phlant dan 4 i helpu nhw i roi’r dechrau gorau bosib i’w plant.

Y gwasanaethau craidd a ddarperir ydy:

  • Gofal plant hanner diwrnod i rai 2-3 oed sy’n cael ei ariannu yn rhannol
  • Ymweliadau iechyd dwys
  • Cefnogaeth Magu Plant
  • Cefnogaeth Iaith a Chwarae / Rhif a Chwarae i rieni a phlant

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

I gael gwybod os ydych chi’n gymwys, cysylltwch â’r swyddfa Dechrau’n Deg.

Neu, i ddarganfod pa wasanaethau eraill sydd ar gael i chi cysylltwch â GGD Abertawe.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Abertawe

01792 635400

Flying.start@swansea.gov.co.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Ar gau
Sul:
Ar gau

Gwasanaethau eraill yn Abertawe


Dechrau’n Deg Abertawe

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy Rhaglen Blynyddoedd Cynnar blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Gwybodaeth / Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar / Pethau i’w Gwneud / Chwarae, Chwaraeon a chyfleusterau hamdden / Gwybodaeth ariannol / Magu plant / Datblygiad Gweithlu

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Abertawe yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r teulu, gofal plant, plant, a chefnogaeth teulu.

Rhaglen Cefnogi Pobl Abertawe

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gallu darparu cymorth sy’n ymwneid â thai os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref. Gallai ddarparu sgiliau a chefnogaeth i’ch helpu chi i fyw yn annibynnol.

Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.