Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Diweddarwyd diwethaf: August 10, 2016

Am Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn helpu teuluoedd sydd â phlant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yn Sir y Fflint. Y nod ydy cefnogi rhieni gyda phlant dan 4 oed, yn helpu nhw i roi’r cychwyn gorau bosib mewn bywyd i’w plant.

Y gwasanaethau craidd a ddarperir ydy:

  • Gofal plant hanner diwrnod i rai 2-3 oed sy’n cael ei ariannu yn rhannol
  • Ymweliadau iechyd dwys
  • Cefnogaeth Magu Plant
  • Cefnogaeth Iaith a Chwarae / Rhif a Chwarae i rieni a phlant

Mae gan Dechrau’n Deg bedwar canolfan yn Sir y Fflint. Mae manylion y brif swyddfa i’w gweld ar yr ochr dde. Manylion cyswllt y pedwar canolfan arall ydy:

Canolfan Dechrau’n Deg
c/o Ysgol Gwynedd
Prince of Wales Avenue
Y Fflint
Sir y Fflint
CH6 5DL   Ffôn: 01352 792700

Dechrau’n Deg
Canolfan Fusnes Maes-glas
Ffordd Maes-glas
Maes-glas
Sir y Fflint
CH8 7GR   Ffôn: 01352 703084

Canolfan Dechrau’n Deg
Linden Avenue
Cei Connah
Glannau Dyfrdwy
Sir y Fflint
CH5 4SN   Ffôn: 01352 701960

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r rhaglen yn cael ei chynnal yn Shotton Uchaf, Bagillt, Holway, Sandycroft, Garden City, Cei Connah Canol, Bryn Gwalia yn yr Wyddgrug, y Fflint a Treffynnon Canol, Maes-glas, Queensferry, Mancot a Golftyn yng Nghei Connah.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir y Fflint i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

01244 823234

flyingstartadmin@flintshire.gov.uk

Canolfan Deulu Aston
Larch Avenue
Shotton Uchaf
Glannau Dyfrdwy
CH5 1NF

Oriau Swyddfa

Llun:
8:00am - 4:30pm
Mawrth:
8:00am - 4:30pm
Mercher:
8:00am - 4:30pm
Iau:
8:00am - 4:30pm
Gwener:
8:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Peiriant ateb ar gael
Sul:
Peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Sir y Fflint


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i deuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) ar amrywiaeth o bynciau ac mewn sawl fformat. Gallant helpu gyda phynciau fel iechyd, addysg, hamdden, ariannol a gofal plant cofrestredig.

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau i rieni cymwys, fel gofal plant am ddim o ansawdd ar gyfer plant 2 i 3 oed, cymorth magu plant, gwasanaeth ymwelydd iechyd dwys a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir y Fflint.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.