Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd diwethaf: June 26, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Sir Gaerfyrddin yn cynnig cyngor ac arweiniad dwyieithog a diduedd am ddim ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â’r teulu.

Mae hyn yn cynnwys cyngor ar dalu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth am feithrinfeydd, gofalwyr plant, clybiau ôl ysgol, grwpiau chwarae a grwpiau rhieni a phlant bach.

Yn ogystal â’ch helpu’n uniongyrchol, gall eich GGD lleol eich arwyddbostio i asiantaethau a sefydliadau eraill hefyd.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

01267 246555 neu gyrrwch neges testun ‘Plant’ i 07786 202747

childreninfo@carmarthenshire.gov.uk

Adeilad 2,
Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
SA31 3HB

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Gaerfyrddin


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog a diduedd am ddim yn Sir Gaerfyrddin ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â’r teulu.

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i blant 0 i 3 oed a’u teuluoedd sydd yn byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin gyda chyflogaeth, iechyd a lles.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i gynnal eich annibyniaeth a darparu cefnogaeth tai yn eich cartref.