Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Diweddarwyd diwethaf: April 7, 2017

Am Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Mae Cefnogi Pobl yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gall helpu chi i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder rydych chi ei angen i fyw yn annibynnol yn y gymuned ac osgoi dod yn ddigartref. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • datblygu sgiliau bywyd a domestig
  • cyllido a rheoli arian
  • mynediad i wasanaethau a chyfleoedd eraill
  • sefydlu diogelwch

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Unrhyw un dros 16 oed sydd angen cefnogaeth yn ymwneud â thai.

Os nad ydych chi’n gymwys am y rhaglen Cefnogi Pobl, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir y Fflint i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

SPReferrals@flintshire.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir y Fflint


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i deuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) ar amrywiaeth o bynciau ac mewn sawl fformat. Gallant helpu gyda phynciau fel iechyd, addysg, hamdden, ariannol a gofal plant cofrestredig.

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau i rieni cymwys, fel gofal plant am ddim o ansawdd ar gyfer plant 2 i 3 oed, cymorth magu plant, gwasanaeth ymwelydd iechyd dwys a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir y Fflint.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.