Rydym Eisiau Eich Straeon ar PwyntTeuluNewyddion | gan | May 18th 2017

Teipiadur - Rydym Eisiau Eich Straeon ar PwyntTeulu

Byddem wrth ein boddau yn rhannu eich straeon yma ar PwyntTeulu Cymru. Eich newyddion, eich barn a’ch cyngor.

Mae yna lawer o erthyglau a straeon wedi’u hysgrifennu gennym ni a’n sefydliadau partner. Ond rydym eisiau clywed beth sydd gennych chi i’w ddweud. Felly oes gennych chi awydd ysgrifennu i PwyntTeulu Cymru? Yna cysylltwch!

Oes gennych chi awgrymiadau da i helpu teuluoedd eraill yng Nghymru?

Eisiau lle i ryddhau a rantio?

Wedi bod i rywle sydd mor dda fel bod rhaid rhannu?

PwyntTeulu Cymru ydy’ch gwefan chi ac rydym eisiau eich newyddion, safbwynt a barnau.

Nid oes angen profiad, yr unig beth sydd ei angen ydy rhieni a gofalwyr yng Nghymru sydd eisiau rhannu eu straeon gyda theuluoedd eraill yng Nghymru. Nid yw’n gymhleth, nid oes rhaid iddynt fod yn erthyglau 250 o eiriau wedi’u ffurfio’n lawn. Ydy eich awgrym chi’n ffitio’n dwt mewn Tweet? Yna gallech chi ei yrru ar Twitter – @PwyntTeuluCym! Oes well gennych chi Facebook neu Instagram? Yna gyrrwch neges neu sylwad.

Ond, os oes gennych chi erthygl yn barod i’w rannu yna e-bostiwch eich erthygl ac unrhyw luniau i gwyb@pwyntteulu.cymru ac mi wnawn ni’r gweddill.

Ydych chi’n flogiwr?

Ydych chi’n flogiwr o Gymru sydd yn ysgrifennu am rianta? Byddem wrth ein boddau yn rhannu eich cynnwys. Byddem yn hapus iawn i weithio gyda chi a rhoi credyd llawn, gyda dolenni, bywgraffiad bach a sylwadau cyfryngau cymdeithasol. Gyrrwch e-bost – gwyb@pwyntteulu.cymru – os yw hynny’n rhywbeth hoffech ei archwilio.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os yw’ch teulu yn cael unrhyw broblemau, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Blog Gwadd: ‘5 Peth i’w Wneud O Dan £5’ i Deuluoedd yn Ne Cymru

Addysg Gartref: Gwell Nag Yr Oeddwn Wedi Disgwyl

Magu Plentyn yn Ddwyieithog: Safbwynt Tad


Rhannwch hwn