Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Diweddarwyd diwethaf: June 16, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Rhondda Cynon Taf yn darparu gwasanaeth gwybodaeth a chyfeirio am ddim i holl deuluoedd gyda phlant 0-25 oed.

Ni ydy’r man cychwyn delfrydol os oes gennych chi gwestiynau am unrhyw beth i wneud â’ch teulu.

Gallem ddarparu gwybodaeth i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ar amrywiaeth o wasanaethau sy’n cefnogi bywyd bob dydd, fel: darparwyr gofal plant lleol, grwpiau cefnogol a chynghori yn eich ardal, Dechrau’n Deg, gweithgareddau i blant a phobl ifanc, costau gofal plant ac ati.

Gallem hefyd eich rhoi mewn cysylltiad ag arbenigwyr fydd yn rhoi cyngor cyfeillgar ar amrywiaeth o bynciau, fel gofal iechyd, hyfforddiant, gwasanaeth hamdden a mwy.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Holl deuluoedd gyda phlant 0-25 oed.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Rhondda Cynon Taf

0800 180 4151 RHADFFÔN o linell tir

0300 111 4151 RHADFFÔN o ffonau symudol

fis@rctcbc.gov.uk

Tŷ Trevithick,

Abercynon,

Aberpennar,

Rhondda Cynon Taf,

CF45 4UQ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Rhondda Cynon Taff


Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg wedi’i dargedu at yr ardaloedd sydd â’r angen mwyaf ledled Cymru, gyda’r nod o ddarparu plant 0-4 oed gyda’r cychwyn gorau bosib i fywyd, ‘Dechrau’n Deg’.

Rhaglen Cefnogi Pobl Rhondda Cynon Taf

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Tîm Cefnogi Pobl yn Rhondda Cynon Taf yn gwybod pa mor bwysig ydy cael cartref diogel, cynnes, hygyrch a fforddiadwy, felly maent yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i reoli eich cartref, byw yn annibynnol neu symud ymlaen o’ch sefyllfa byw bresennol.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu gwybodaeth am ddim a gwasanaeth cyfeirio at holl deuluoedd sydd â phlant 0-25 oed. Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw’r man cychwyn delfrydol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth i wneud â’ch teulu.

Teuluoedd yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn RCT.