Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

Diweddarwyd diwethaf: June 16, 2017

Am Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig i deuluoedd sydd â phlant dan 4 oed mewn rhannau penodol o Gymru gyda’r bwriad o roi’r cychwyn gorau bosib iddynt mewn bywyd, ‘Dechrau’n Deg’.

Elfennau craidd y rhaglen yma ydy dylanwadu canlyniadau positif i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys:

  • Gofal plant rhan amser, o ansawdd, am ddim i rai 2-3 oed am 12.5 awr yr wythnos mewn pum sesiwn 2.5 awr.
  • Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy
  • Mynediad i Raglenni Magu Plant yn amrywio o Grwpiau Cefnogol, Tylino Babanod a Babanod Dŵr. Mae mwy o raglenni Iaith a Chwarae ar gael ymhob ardal gydag amrywiaeth cynyddol o gyngor a gweithgareddau.
  • Datblygiad Iaith Gynnar

 

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg, bydd eich Ymwelydd Iechyd yn rhoi gwybod i chi am y gwasanaeth sydd ar gael i chi, neu gallech chi gysylltu â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd neu’r Tîm Craidd Dechrau’n Deg.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bod gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Rhondda Cynon Taf i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

0800 180 4151 AM DDIM neu RADFFÔN o ffonau symudol ar 0300 111 4151

fis@rctcbc.gov.uk

Canolfan Blynyddoedd Cynnar Aman (Cyngor Rhondda Cynon Taf)

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Rhondda Cynon Taff


Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg wedi’i dargedu at yr ardaloedd sydd â’r angen mwyaf ledled Cymru, gyda’r nod o ddarparu plant 0-4 oed gyda’r cychwyn gorau bosib i fywyd, ‘Dechrau’n Deg’.

Rhaglen Cefnogi Pobl Rhondda Cynon Taf

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Tîm Cefnogi Pobl yn Rhondda Cynon Taf yn gwybod pa mor bwysig ydy cael cartref diogel, cynnes, hygyrch a fforddiadwy, felly maent yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i reoli eich cartref, byw yn annibynnol neu symud ymlaen o’ch sefyllfa byw bresennol.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu gwybodaeth am ddim a gwasanaeth cyfeirio at holl deuluoedd sydd â phlant 0-25 oed. Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw’r man cychwyn delfrydol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth i wneud â’ch teulu.

Teuluoedd yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn RCT.