Rhoi Adborth Am Gyfle i Ennill TalebauAddysg Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau Iechyd Newyddion Pethau i'w Gwneud Tai | gan | Jan 9th 2017

 

marc cwestiwn - Rhoi Adborth Am Gyfle i Ennill Talebau

Rydym yn awyddus i wybod eich barn am wefan PwyntTeulu Cymru, felly rhowch eich adborth wrth lenwi ein harolwg a chael cyfle i ennill talebau Love2Shop.

PwyntTeulu Cymru ydy eich gwefan chi. Mae’n llwyfan i chi gael dweud eich dweud ac i ddod o hyd i wybodaeth rydych chi ei angen ar gyfer chi a’ch teulu yng Nghymru. Gyda’n harolwg rydym yn gobeithio clywed eich barn i wybod os ydym ni’n gwneud pethau’n iawn neu beidio.

Rydym yn awyddus i gael gwybod beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd angen gwella arno.

Mae gwefan a llinell gymorth PwyntTeulu Cymru yn datblygu o hyd. Rydym yn ychwanegu pethau newydd drwy’r adeg, ac yn tynnu’r pethau sydd ddim yn gweithio cystal, ac yn ceisio gwella’r gwasanaeth i deuluoedd yng Nghymru. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwneud, ac yn newid, y pethau cywir a dim ond gyda’ch adborth chi – ein darllenwyr, ysgrifenwyr a defnyddwyr – mae posib gwneud hynny.

Talebau Love2Shop

Mae llenwi arolwg yn gallu bod yn eithaf diflas, felly rydym wedi creu profiad aml ddewis, dau funud o hyd. Bydd pob arolwg sy’n cael ei gwblhau yn cael cyfle i ennill talebau Love2Shop. Bydd 1 person ymhob 20 yn ennill taleb, felly mae gennych chi gyfle da.

Gellir defnyddio talebau Love2Shop mewn llwyth o lefydd, fel Argos, River Island, New Look, Waterstones, Iceland, H.Samuel, Halfords, Mothercare, Thorntons – gweler rhestr lawn o’r siopau sy’n eu derbyn yma.

Felly os ydych chi ffansi rhoi tro arni, gyda chyfle da iawn o ennill rhywbeth, yna gwnewch eich hun yn gyfarwydd â’n gwefan a llenwch ein harolwg yma.

Rhannwch Eich Profiadau

Tra rydych chi’n edrych drwy ein gwefan, cymerwch olwg ar ein hadran cylchgrawn sydd yn cynnwys llawer o erthyglau sydd yn berthnasol i deuluoedd yng Nghymru. Mae yna erthyglau hefyd wedi’u hysgrifennu gan rhai o’n darllenwyr, rhieni a theuluoedd go iawn sydd yn profi’r un pethau â chi.

Byddem ni wrth ein boddau yn cael mwy o deuluoedd yn rhannu eu straeon gan ein bod yn credu bod straeon personol yn gallu helpu teuluoedd eraill. Os hoffech rannu eich profiadau gyda theuluoedd eraill yng Nghymru yna darganfyddwch sut i gyflwyno erthygl yma. Os nad ydych chi’n hyderus yn ysgrifennu erthygl ond gyda phrofiadau gwych i’w rhannu yna gallem roi cymorth i chi i ddweud eich stori. Cysylltwch a gallem weithio gyda chi i greu stori ar gyfer y wefan.

Rydym wedi derbyn erthyglau ar bob math o bynciau fel pethau i’w gwneud, cynllunio priodas ar gyllideb, semenu artiffisial, awtistiaeth, adolygiadau llyfr, cyflwr calon plentyndod, iselder ar ôl y geni, rhieni ifanc, ymysg llawer mwy.


Mae gan PwyntTeulu Cymru linell gymorth os ydych chi angen gwybodaeth neu gyngor ar faterion teuluol yng Nghymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges Sydyn Ar-lein (gweler yma)

Rydym yn agored 9am – 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannwch hwn