Annog ymddygiad gwell: awgrymiadau i fagu plant yn bositif Gofal Plant Iechyd Newyddion | gan | Nov 26th 2015

Yn chwilio am ffordd i siopa heb y strancio?  Neu amser gwely heb y brwydro?

Lansiwyd ymgyrch magu plant newydd wythnos diwethaf, gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Lesley Griffiths, o’r enw Rhianta. Rhowch Amser Iddo, gyda gwefan a thudalen Facebook yn cynnig awgrymiadau a gwybodaeth ddefnyddiol i rieni.

Aeth PwyntTeulu draw i lansiad yr ymgyrch newydd yn Ysgol Gynradd Mount Stuart ym Mae Caerdydd. Siaradom gyda rhieni am eu profiadau a sut maent yn ymdopi gyda strancio.

Dyma rhai o’r awgrymiadau cafwyd:

Nid oes y fath beth â rhiant perffaith, does neb â’r atebion i gyd. Ond mae seicolegwyr wedi darganfod bod y dull magu plant positif yn fwy tebygol o helpu plant i dyfu’n hapus ac i ddysgu’n dda,” dywedai Lesley Griffiths.

12278889_970533742985202_8659238689186034288_n

Angen awgrymiadau pellach? Mae gan y gwefan Rhianta. Rhowch Amser Iddo ddigonedd o gyngor gwych ar dechnegau magu plant yn bositif i ymdopi â’r brwydrau megis strancio plant bach, dysgu mynd i’r toiled, amser bwyta, ymdopi gyda chrio, amser bath, brathu a llawer mwy.

Gall magu plant fod yn waith anodd iawn weithiau, ac mae’n bwysig iawn i chi gadw’n iach. Mae syniadau yma ar sut i wneud amser i chi’ch hun.

Ac os hoffech ddysgu mwy am y gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd yn agored i chi a’ch teulu yn eich ardal chi, siaradwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu lleol.


Rhannwch hwn