Rhannu’r Baich… Trafod TerfysgaethAddysg Rhannu'r Baich | gan | Apr 1st 2016

A Problem Shared Terrorism

Defnyddiodd Louise, mam o Sir Benfro, ein tudalen Rhannu’r Baich i ofyn am gyngor i drafod terfysgaeth gyda’i mab ifanc.

Sut ydw i’n esbonio’r holl derfysgaeth sy’n cael ei adrodd ar y Newyddion i fy mab? Mae’n 8 oed ac yn chwilfrydig iawn, ac yn gofyn lot o gwestiynau.  Dydw i ddim am ddweud celwydd wrtho, ond sut ydw i’n esbonio beth ddigwyddodd ym Mrwsel a Pharis (a llefydd eraill) heb godi ofn arno? Ai fi yw’r unig sy’n gorfod delio â chwestiynau fel hyn?

Ein cyngor i Louise 

Gallaf ddeall pa mor anodd gall trafod pwnc mor gymhleth â therfysgaeth fod, yn enwedig gyda phlentyn ifanc fel eich mab. Rydw i’n sicr bod rhieni eraill yn wynebu’r un peth ar hyn o bryd, yn sgil y digwyddiadau tramor diweddar. Fel rydych chi wedi sôn yn barod, mae’n ddoeth i fod yn onest ac yn glir. Os nad ydych yn gallu ateb cwestiwn, byddwch yn onest gydag ef ac esboniwch eich bod chi am ddod o hyd i’r ateb.

Gadewch iddo arwain y sgwrs, gofynnwch iddo beth mae’n ei wybod yn barod, a beth yn union sy’n achosi iddo boeni. Cyfeiriwch at y problemau yma’n unig i ddechrau, a does dim angen helaethu ar wybodaeth ddofn neu anaddas.  Weithiau, gallwn fanylu gormod, yn lle rhoi’r ateb syml sydd angen. Bydd plant yn holi os ydynt am wybod mwy.

1459506927109Llun gan: mpimentel001 trwy Compfight cc

Os ydych wedi trafod ymddygiad da a drwg gyda’ch mab yn barod, gall hyn fod yn fan cychwyn – gan esbonio, yn anffodus, bod yna rhai pobl yn y byd yn gwneud pethau drwg oherwydd y pethau maent yn ei gredu.  Yn hytrach nag labelu pobl yn “ddrwg”, mae’n well labelu eu hymddygiad. Rhaid pwysleisio bod llawer mwy o bobl yn y byd yn gwneud pethau da, a’i atgoffa bod yna bobl o’i gwmpas sy’n ei garu ac yn gofalu amdano.

Os hoffech chi ddysgu mwy, neu gyda mwy o gwestiynau, cysylltwch â ni: Ffôn – 0300 222 57 57, testun – 07860 052 905 neu sgwrs ar-lein.

Rydym yn agored Llun – Iau 6yh – 10yh a Gwener 10yb – 2yp.

Oes gennych chi unrhyw gyngor i Louise?

Ydy eich plant chi wedi gofyn cwestiynau am y trasiedi ym Mrwsel a gweddill y byd? Sut wnaethoch chi esbonio? Plîs rhannwch eich cyngor, awgrymiadau a geiriau doeth yn yr adran sylwadau isod.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda chymuned PwyntTeulu.

Problem i rhannu? Holwch nawr.

A Problem Shared Talking About TerrorismDarllenwch ein herthyglau “Rhannu’r Baich” ddiweddar am ragor o gyngor i’ch teulu:

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn