Rhannu’r Baich… Methu Fforddio Taith Ysgol Fy MabAddysg Arian Rhannu'r Baich | gan | May 6th 2016

problem-shared-02

Mae Sian yn poeni am farn pobl eraill am ei mab a hithau pan ddaw at drip ysgol ac eisiau cyngor…

Helo ‘na.

Mae fy mab, sydd ym mlwyddyn 6, yn mynd ar daith ysgol i Langrannog mis nesaf, nid allwn fforddio talu iddo fynd. Diolch byth, mae’r ysgol wedi helpu gyda chymhorthdal ond mae angen llawer o bethau arno ar gyfer y trip, fel treinyrs a dillad dal dŵr arbennig a dwi’n wirioneddol stryglo a ddim yn gwybod beth i’w wneud.

Mae gen i gywilydd mawr, dwi’n siŵr bod rhieni eraill yn ymwybodol bod fy mab yn mynd am ddim ac mae gen i gywilydd disgwyl wrth giatiau’r ysgol. Ond yn waeth nag hyn, dwi’n poeni os nad fyddaf yn cael stwff newydd iddo, nid all ymuno yn y gweithgareddau a bydd y plant eraill yn chwerthin am ei ben ac yn pigo arno.

Plîs helpwch,

Sian

Cyngor PwyntTeulu i Sian

Gallaf werthfawrogi’r anhawster o geisio dod o hyd i’r arian, fel bod eich mab yn gallu mynd i Langrannog, a’ch teimlad o gywilydd.

Ond, nid ydych chi ar ben eich hun, mae llawer o rieni ledled Cymru yn yr un sefyllfa. Mae’n glir bod gan eich mab hawl i fynychu tripiau a gweithgareddau ysgol, fel unrhyw blentyn arall, a ni ddylid ei wahaniaethu. Fel bod eich mab yn cael y cyfle gorau bosib i gael ei gynnwys ym mywyd a gweithgareddau’r ysgol, dyma ychydig o syniadau i chi eu hystyried.

Dylai’r ysgol fod â pholisi codi tâl sydd yn gosod y gweithgareddau gellir codi tâl amdanynt. Dylai’r polisi yma gynnwys gwybodaeth am ddilead, hynny yw, pan nad fydd taliadau yn cael eu codi. Gallwch ofyn i gael gweld y polisi yma.

Ymwelwch â gwefan Turn2us, sydd yn declyn chwilio am fudd-daliadau a grantiau sydd yn hawdd i’w ddefnyddio ac am ddim. Gallwch edrych os oes pethau gallech chi wneud cais amdanynt.

Ymwelwch â gwefan Cyngor ar Bopeth, sgrolio i lawr i ‘Pa weithgareddau all yr ysgol godi tâl amdanynt‘. Yma hefyd gallwch ddarganfod dolen i ganllaw codi tâl am weithgareddau’r ysgol ar wefan Llywodraeth y DU.

Os ydych chi’n ystyried benthyg arian, ac os ydych chi mewn sefyllfa ariannol i fedru gwneud taliadau misol, gallwch gysylltu â’ch Undeb Credyd lleol. Mae Smart Money Cymru yn le da i chwilio’n lleol. Maent yn gweithio yn ardal Caerffili, Blaenau Gwent a Chasnewydd, ond efallai gallant eich rhoi mewn cysylltiad â’ch swyddfa leol. Neu edrychwch ar Undebau Credyd Cymru.

Os ydych chi’n dymuno trafod ymhellach, gallech gysylltu â Llinell Gymorth PwyntTeulu. Gallem gymryd manylion pellach, ac efallai darganfod gwybodaeth fwy lleol i chi – gallech gysylltu â ni ar y ffôn – 0300 222 57 57, neges testun – 07860 052 905 neu neges wib.

Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion gorau,

Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Rhannu'r Baich - Y Sgwrs RhywDarllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn