Rhannu’r Baich… Dal Fy Merch Yn YsmyguIechyd Rhannu'r Baich | gan | Mar 11th 2016

5_Daughter Smoking

Mae Dai yn dad o Wynedd. Mae’n cyn ysmygwr sydd wedi darganfod yn ddiweddar bod ei ferch 15 oed yn ysmygu sigaréts.

Gofynnodd am help Rhannu’r Baich…

Dwi wedi dal fy merch 15 oed yn ysmygu a dwi’n bell o fod yn hapus am hyn.

Yn amlwg, dwi eisiau iddi stopio, ond beth gallaf ei wneud i wneud iddi wrando?

Y broblem ydy ei bod hi’n gwybod mod i wedi dechrau ysmygu yn yr un oedran ac nad oes gen i’r hawl i ddweud dim. Dwi ddim yn ysmygu bellach, ac yn ystyried fy hun yn cyn ysmygwr. Mae’n gywilydd gen i ddweud, ond roeddwn yn ysmygu o’i blaen pan roedd hi’n fach.

Dwi ddim wedi cael unrhyw salwch difrifol o ganlyniad ysmygu am 25 mlynedd, ddim eto beth bynnag, ac mae hi’n meddwl y bydd hi’n iawn hefyd, ond dyw hynny ddim yn warant nac ydy? Mae hi’n dweud y bydd yn rhoi’r gorau iddi lawer cyn y gwnes i, ond dwi eisiau iddi stopio nawr.

Dwi’n gwybod bod hyn yn niweidiol i’w hiechyd, ond dydy hi un ai ddim yn poeni neu ddim yn meddwl bydd hyn yn digwydd iddi hi; sut ydw i’n gwneud iddi weld synnwyr cyffredin pan mae hi’n meddwl nad oes gen i’r hawl i ddweud dim fel cyn-ysmygwr?

cigarette-2

Cyngor PwyntTeulu i Dan…

Helo,

Diolch i chi am gysylltu am eich merch yn ysmygu. Mae’n amlwg eich bod yn teimlo’n gryf am y peth. Fel yr ydych chi’n siŵr o fod yn ymwybodol, yn 15 oed mae’r mwyafrif o bobl ifanc yn teimlo fel eu bod nhw’n gwybod orau, felly yn hytrach nag ceisio dweud wrthi stopio eich hun, beth am gael ychydig o bamffledi gwybodaeth yn dangos effaith negyddol ysmygu – gyda lluniau graffig ayb ac ymdrin ag ef mewn ffordd fwy ysgafn a dod i gytundeb ar ôl iddi edrych ar y pamffledi ei hun.

Efallai bydd yn syniad edrych ar wefan ysmygu’r Gwasanaeth Iechyd, efallai bydd darllen y ffeithiau yn cael mwy o effaith ar eich merch.

Mae The Filter, sy’n cael ei redeg gan Ash Cymru, yn wefan da iawn gallech chi edrych arno gyda’ch gilydd – mae hwn wedi’i anelu at bobl ifanc ac felly’n addas iawn i’ch merch.

Gwefan diddorol arall ydy Gwynedd Ni.

Os ydych chi angen cefnogaeth gyffredinol gallech chi gysylltu â Family Lives ar 0808800 2222. Maent yn rhoi arweiniad i rieni a gallent ddarparu gwybodaeth bellach gallai fod yn fuddiol i chi.

Os hoffech siarad ymhellach a mynd i fwy o fanylder, yna cysylltwch ar y ffôn – 0300 222 57 57, testun – 07860 052 905 neu negeseuo brys ar ein gwefan www.pwyntteulu.cymru

Rydym yn agored dydd Llun i ddydd Iau, 6pm – 10pm a dydd Gwener i ddydd Sadwrn, 10am – 2pm.

Gobeithiwn fod y wybodaeth yma’n helpu a gallwch ddatrys hyn. Pob lwc i chi a’ch merch.

Cymerwch ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Oes gennych chi gyngor i Dai?


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.A Problem Shared money

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.

 


Rhannwch hwn