Rhannu’r Baich: Ddim Yn Byw Mewn Ardal Digon Difreintiedig!Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Newyddion Rhannu'r Baich | gan | Oct 2nd 2019

Peli loteri i gynrychioli'r loteri cod post - Rhannu'r Baich

Pam bod rhai pobl yn ymddangos fel eu bod yn cael mwy yn ddibynnol ar eu cyfeiriad? Mae darllenwr wedi cysylltu sydd wedi cael hen ddigon o’i blentyn ddim yn cael yr un mynediad i wasanaethau â phlant eraill oherwydd y loteri cod post. Darllenwch ein cyngor yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Rwy’n meddwl bod Dechrau’n Deg yn wych i rai plant. Am fy mod i’n byw yn Glyncored, sydd ddim yn cael ei ystyried fel ardal ddifreintiedig, mae fy merch yn cael ei gwrthod o’r holl weithgareddau cymdeithasol sydd yn cael eu cynnig er mod i’n barod i dalu iddi fynd i’r dosbarthiadau yma. Os ydych chi’n adnabod ardal Glyncoed neu Glyn Ebwy ei hun, byddech chi’n ymwybodol bod y dref i gyd yn ddifreintiedig. Rwy’n gweithio’r un swydd â’m ffrind gyda’r un sefyllfa tai, ond am ei fod yn byw mewn “ardal ddifreintiedig” mae ei blentyn yn cael mynd i nofio am ddim, tylino babi am ddim, grŵp chwarae am ddim. Mae hyn yn fy ngwylltio. Er mod i’n barod i dalu maent yn parhau i wrthod fy merch.

Helo ‘na,

Diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Rwy’n deall pam bod hyn yn eich gwylltio. Mae’n amlwg eich bod yn dymuno’r cyfleoedd gorau i’ch merch, sydd yn ddealladwy.

graffeg gwybodaeth - rhannwch eich pryderon - rhannu'r baich

Hysbyswch y bobl gywir

Fel dywedoch, mae Dechrau’n Deg yn gyfle gwych i blant. Yn anffodus, nid yw’ch merch yn gymwys gan fod rhaid byw yn yr ardal cod post cywir. Mae gennych chi hawl i godi’ch pryderon/anfodlonrwydd gyda’r sefyllfa yma. Gallech chi gysylltu â’ch AS neu AC lleol, neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru wrth gwrs.

Eich Aelod Seneddol lleol ydy Nick Smith. Gallech gysylltu gydag ef yma.

Eich Aelod Cynlluniad lleol ydy  Alun Davies. Gallech chi ddarganfod ei fanylion cyswllt os ydych chi’n clicio yma.

Os hoffech godi eich pryderon gyda’r Cynulliad ei hun yna cliciwch yma i fynd i’r dudalen gywir ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

graffeg gwybodaeth - darganfyddwch y pethau eraill sydd i'w gwneud yn lleol - rhannu'r baich

Pethau eraill i’w gwneud

Yn y cyfamser, er nad yw’ch plentyn yn gallu cymryd rhan yn unrhyw weithgareddau Dechrau’n Deg, mae yna lawer o bethau eraill i blant ym Mlaenau Gwent. Isod mae yna ychydig ddolenni gallech chi edrych arnynt. Efallai nad yw popeth sydd wedi’i restru yn addas ar gyfer eich merch, neu efallai bod yna bethau nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt, neu heb ystyried o’r blaen. Gobeithiaf y bydd rhai ohonynt o gymorth.

Canolfan Hamdden Aneurin

Pethau i’w gwneud Blaenau Gwent

Pethau i’w gwneud a dyddiau allan ym Mlaenau Gwent

Cymerwch ofal,

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Chwiliwch ein herthyglau Rhannu’r Baich am gyngor i’r teulu.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:


Rhannwch hwn