Rhannu’r Baich…

Rhannu’r Baich… i haneru’r broblem.

Ydych chi angen cymorth efo rhywbeth?

Yn poeni am bethau gartref? Y biliau yn ormod? Eich plentyn yn mynd drwy gyfnod anodd? Wedi symud tŷ ac yn teimlo’n unig?

Mae pawb yn gallu bod mewn sefyllfaoedd anodd weithiau a gall rhannu ein problemau fod yn gymorth mawr.

Datrysiad

Rhannwch eich problem – o ddadlau teuluol i faterion iechyd, anabledd neu dai – unrhyw beth rydych chi eisiau gofyn sy’n ymwneud â bod yn rhan o deulu yng Nghymru.

Bydd Rhannu’r Baich… yn helpu wrth roi awgrymiadau ac arweiniad ymarferol gan gynghorwyr PwyntTeulu a sefydliadau perthnasol. Efallai bydd rhieni eraill wedi cael yr un profiad ac eisiau ymuno yn y drafodaeth a chynnig cefnogaeth ac awgrymiadau.

Sut mae’n gweithio?

Defnyddiwch y blwch isod i gyflwyno cwestiwn. Eich dewis chi yw gadael enw (gwir neu ffug) neu gyfeiriad e-bost, ond mae angen i chi dicio’r blychau amodau a thelerau a Captcha.

Wedi i chi gyflwyno’r broblem (dim mwy nag 200 o eiriau), bydd oediad byr cyn iddo ymddangos ar-lein a chyn i’r adran sylwadau ddechrau llenwi gyda chyngor a chefnogaeth gan y gymuned PwyntTeulu.

Problem nad allech ei rannu?

Os ydych chi eisiau cyngor ond ddim am rannu hyn yn gyhoeddus, neu fod rhywbeth angen ymateb yn syth, cysylltwch â’n llinell gymorth gyfrinachol – Ffôn: 0300 222 57 57 // Testun: 07860 052 905 // Sgwrs ar-lein – ac os ydych chi’n iau nag 25, yna siaradwch â Meic.

Angen gwasanaethau a gwybodaeth leol?

Darganfyddwch beth sydd ar gael gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Gofynnwch Gwestiwn

Eich Enw:

Eich E-bost:

Eich Neges:

Sir:

Rwyf wedi darllen ac yn cytuno i delerau ac amodau PwyntTeulu :

Cwestiynau Blaenorol

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 20th Nov 2017

Rhannu’r Baich: Trafod y Mislif Gyda Dad

Mae tad sengl angen cyngor am sut i siarad am faterion personol gyda’i ferch. Oes gennych chi gyngor i’w rannu…

Rhannu'r Baich | by | 6th Nov 2017

Rhannu’r Baich: Anrhefn y Nadolig Gyda’r Rhieni yng Nghyfraith

Sut ydych chi’n ymdopi gydag ysgariad dros y Nadolig? Dyma mae un fam yn gofyn ar ôl ymestyn gwahoddiad i’w…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 23rd Oct 2017

Rhannu’r Baich: Nid Yw’n Chwarae Gyda Phlant Eraill

Mae mam yn poeni am ei phlentyn ifanc yn cael ei adael allan gan blant eraill. Mae’n chwilio am ffyrdd…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 6th Oct 2017

Rhannu’r Baich: Mab Yn Defnyddio Cyfleusterau Ar Ben Ei Hun

Mae mam yn poeni am yrru ei mab ifanc i ystafelloedd newid a thoiledau dynion ar ben ei hun. Oes…

Addysg Rhannu'r Baich | by | 29th Sep 2017

Rhannu’r Baich: Rheolau Gwirion Gwisg Ysgol

Mae ei mab yn mynd i’r ysgol wedi gwisgo’n smart ond yn dal i lwyddo torri’r rheolau gwisg ysgol. Beth…

Rhannu'r Baich | by | 22nd Sep 2017

Rhannu’r Baich: Difaru Dewis Enw Fy Mhlentyn

  Mae un fam yn difaru enwi ei phlentyn ar ôl ei thad yng nghyfraith. Oes gennych chi gyngor i’w…