Rhannu’r Baich…

Rhannu’r Baich… i haneru’r broblem.

Ydych chi angen cymorth efo rhywbeth?

Yn poeni am bethau gartref? Y biliau yn ormod? Eich plentyn yn mynd drwy gyfnod anodd? Wedi symud tŷ ac yn teimlo’n unig?

Mae pawb yn gallu bod mewn sefyllfaoedd anodd weithiau a gall rhannu ein problemau fod yn gymorth mawr.

Datrysiad

Rhannwch eich problem – o ddadlau teuluol i faterion iechyd, anabledd neu dai – unrhyw beth rydych chi eisiau gofyn sy’n ymwneud â bod yn rhan o deulu yng Nghymru.

Bydd Rhannu’r Baich… yn helpu wrth roi awgrymiadau ac arweiniad ymarferol gan gynghorwyr PwyntTeulu a sefydliadau perthnasol. Efallai bydd rhieni eraill wedi cael yr un profiad ac eisiau ymuno yn y drafodaeth a chynnig cefnogaeth ac awgrymiadau.

Sut mae’n gweithio?

Defnyddiwch y blwch isod i gyflwyno cwestiwn. Eich dewis chi yw gadael enw (gwir neu ffug) neu gyfeiriad e-bost, ond mae angen i chi dicio’r blychau amodau a thelerau a Captcha.

Wedi i chi gyflwyno’r broblem (dim mwy nag 200 o eiriau), bydd oediad byr cyn iddo ymddangos ar-lein a chyn i’r adran sylwadau ddechrau llenwi gyda chyngor a chefnogaeth gan y gymuned PwyntTeulu.

Problem nad allech ei rannu?

Os ydych chi eisiau cyngor ond ddim am rannu hyn yn gyhoeddus, neu fod rhywbeth angen ymateb yn syth, cysylltwch â’n llinell gymorth gyfrinachol – Ffôn: 0300 222 57 57 // Testun: 07860 052 905 // Sgwrs ar-lein – ac os ydych chi’n iau nag 25, yna siaradwch â Meic.

Angen gwasanaethau a gwybodaeth leol?

Darganfyddwch beth sydd ar gael gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Gofynnwch Gwestiwn

Eich Enw:

Eich E-bost:

Eich Neges:

Sir:

Rwyf wedi darllen ac yn cytuno i delerau ac amodau PwyntTeulu :

Cwestiynau Blaenorol

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Technoleg | by | 23rd Jun 2017

Rhannu’r Baich… Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol?

Ydy 8 yn rhy ifanc am ffôn symudol? Mae mam wedi cysylltu â PwyntTeulu am gyngor yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon. Rhannwch…

Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 16th Jun 2017

Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?

Pa oedran sydd yn iawn i blant gerdded i’r ysgol eu hunain? Dyna beth mae un fam yn gofyn i…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 9th Jun 2017

Rhannu’r Baich… Ffraeo Brawd a Chwaer

Ydy plant yn ffraeo gartref yn gwneud bywyd yn annioddefol, cymaint fel eich bod yn poeni am eu diogelwch? Cysylltodd…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 2nd Jun 2017

Rhannu’r Baich… Paratoi Sawl Pryd Bwyd

Ydych chi’n gorfod paratoi sawl pryd bwyd gwahanol i fodloni gwahanol aelodau o’r teulu? Ydy hyn yn dod yn dipyn…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 26th May 2017

Rhannu’r Baich… Ydy Hi’n Iawn Gadael Fy Mhlentyn Yn Y Car?

Ydych chi’n gallu gadael eich plentyn yn y car ar ben ei hun? Beth fyddech chi’n ei wneud? Oes gennych…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 19th May 2017

Rhannu’r Baich… Rhannu – Oes Rhaid Gwneud?

Ydy rhannu yn rhywbeth sy’n rhaid gwneud? Beth os nad yw’ch plentyn eisiau rhannu tegan gyda phlant eraill sydd yn…