Rhannu’r Baich…. Gŵr Wedi Anafu yn y Gwaith, ac Angen Arian!Arian Gwaith a Hyfforddiant Newyddion Rhannu'r Baich | gan | Apr 15th 2016

Arian - Rhannu'r Baich

Mae gan Sioned, mam o ddau o Abertawe, broblemau ariannol ers i gefn ei gwr gael ei anafu yn y gwaith. Mae hi wedi gofyn am gyngor gan Rhannu’r Baich.

Mae gennym dau o blant, 3 a 6 oed. Rwyf i a’m ngŵr yn hunan cyflogedig ac yn gweithio rhan amser. Mae fy ngŵr yn dasgmon (handyman) ond disgynnodd oddi ar ysgol bythefnos yn ôl ac wedi anafu ei gefn ac yn parhau i fod mewn poen mawr ac yn methu gweithio. Dwi’n poeni am arian gan nad yw fy nghyflog i’n ddigon i gefnogi pawb. Mae’n cael ei dalu arian parod yn ei law am y mwyafrif o’i waith, felly rydym yn ofn gweld os caiff fudd-daliadau rhag ofn iddo gael ei riportio.

Cyngor PwyntTeulu i Sioned

Mae’n ddrwg gennym glywed am ddamwain eich gŵr a gobeithio bydd yn gwella’n fuan. Rydych wedi sôn bod y ddau ohonoch yn hunan cyflogedig a bod colled cyflog eich gŵr tra mae’n sâl yn eich poeni.

Credyd llun: clement127 trwy Compfight cc

Credyd llunt: clement127 trwy Compfight cc

Efallai bydd eich gŵr yn gymwys am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth tra mae i ffwrdd o’r gwaith, ac efallai hefyd yn gymwys am fudd-daliad tai/cefnogaeth gyda llog morgais, cefnogaeth treth cyngor a chredyd treth plant. Rydych chi hefyd wedi sôn am boeni am wneud cais am fudd-daliadau.

I gychwyn, efallai hoffech wneud apwyntiad gyda chynghorwr budd-daliadau mewn Canolfan Cyngor ar Bopeth (CAB), byddant yn darparu cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim.

Yn ogystal â’r CAB, mae Turn To Us yn elusen genedlaethol sydd yn helpu pobl mewn caledi ariannol i gael mynediad i fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cefnogol. Mae’r cyfrifiannell budd-daliadau yn enwedig o ddefnyddiol, gan ei fod yn caniatáu i’r defnyddiwr ddarganfod os ydynt yn gymwys am fudd-daliadau. Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio hwn, gallech wneud y cyfrifiadau dros y ffôn.

Gobeithiwn fod y dolenni uchod o ddefnydd, a gallech dderbyn cefnogaeth tra bod eich gŵr allan o waith.

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad mewn manylder pellach, gallwch gysylltu â ni ar y ffôn – 0300 222 57 57, neges tesun – 07860 052 905 neu sgwrs ar-lein.

Rydym yn agored dydd Llun i ddydd Iau 6pm i 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Oes gennych chi gyngor i Sioned?


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Rhannu'r Baich - ArianDarllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.

 


Rhannwch hwn