Rhannu’r Baich…

Rhannu’r Baich… i haneru’r broblem.

Ydych chi angen cymorth efo rhywbeth?

Yn poeni am bethau gartref? Y biliau yn ormod? Eich plentyn yn mynd drwy gyfnod anodd? Wedi symud tŷ ac yn teimlo’n unig?

Mae pawb yn gallu bod mewn sefyllfaoedd anodd weithiau a gall rhannu ein problemau fod yn gymorth mawr.

Datrysiad

Rhannwch eich problem – o ddadlau teuluol i faterion iechyd, anabledd neu dai – unrhyw beth rydych chi eisiau gofyn sy’n ymwneud â bod yn rhan o deulu yng Nghymru.

Bydd Rhannu’r Baich… yn helpu wrth roi awgrymiadau ac arweiniad ymarferol gan gynghorwyr PwyntTeulu a sefydliadau perthnasol. Efallai bydd rhieni eraill wedi cael yr un profiad ac eisiau ymuno yn y drafodaeth a chynnig cefnogaeth ac awgrymiadau.

Sut mae’n gweithio?

Defnyddiwch y blwch isod i gyflwyno cwestiwn. Eich dewis chi yw gadael enw (gwir neu ffug) neu gyfeiriad e-bost, ond mae angen i chi dicio’r blychau amodau a thelerau a Captcha.

Wedi i chi gyflwyno’r broblem (dim mwy nag 200 o eiriau), bydd oediad byr cyn iddo ymddangos ar-lein a chyn i’r adran sylwadau ddechrau llenwi gyda chyngor a chefnogaeth gan y gymuned PwyntTeulu.

Problem nad allech ei rannu?

Os ydych chi eisiau cyngor ond ddim am rannu hyn yn gyhoeddus, neu fod rhywbeth angen ymateb yn syth, cysylltwch â’n llinell gymorth gyfrinachol – Ffôn: 0300 222 57 57 // Testun: 07860 052 905 // Sgwrs ar-lein – ac os ydych chi’n iau nag 25, yna siaradwch â Meic.

Angen gwasanaethau a gwybodaeth leol?

Darganfyddwch beth sydd ar gael gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Gofynnwch Gwestiwn

Eich Enw:

Eich E-bost:

Eich Neges:

Sir:

Rwyf wedi darllen ac yn cytuno i delerau ac amodau PwyntTeulu :

[recaptcha]

Cwestiynau Blaenorol

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Newyddion Rhannu'r Baich | by | 2nd Oct 2019

Rhannu’r Baich: Ddim Yn Byw Mewn Ardal Digon Difreintiedig!

A yw’n deg fod plentyn ddim yn cael cymryd rhan oherwydd y loteri cod post sy’n dweud nad yw’n byw mewn ardal digon difreintiedig? Dyma’n cyngor.

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 14th Jan 2019

Rhannu’r Baich: Problemau Rhannu Cystodaeth Fy Mab

Mae mam yn cael problemau gyda thad ei mab ddim yn rhoi’r un rheolau iddo. Darganfyddwch gyngor PwyntTeulu yn Rhannu’r…

Hawliau a Chyfrifoldebau Rhannu'r Baich Tai | by | 22nd Nov 2018

Rhannu’r Baich: Problemau Landlord

Mae teulu yn cael problemau gyda’u landlord ddim yn gwneud atgyweiriadau i’w cartref. Maent wedi gofyn am gyngor PwyntTeulu am…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 15th Oct 2018

Rhannu’r Baich: Ymddygiad Plentyn Wedi Newid Yn Dilyn Gwahaniad

Mae mam yn poeni am ei merch ifanc gan fod ei hymddygiad wedi newid ers i’w thad adael. Mae wedi…