Pyllau Padlo a Phadiau Sblasio Gorau CymruPethau i'w Gwneud | gan | Jul 6th 2017

Mae pyllau padlo a phadiau sblasio yn weithgaredd gwych ar gyfer y plant yn ystod y gwyliau haf, ac fel arfer mae’n rhad ac am ddim. Dyma bigion PwyntTeulu o’r parciau dŵr awyr agored gorau yng Nghymru

Pad Sblasio Parc Rhydaman, Sir Gaerfyrddin – map

Parc Rhydaman ar gyfer erthygl 9 Pyllau Padlo a Phadiau Sblasio Gorau

Credyd Llun: Facebook.com/pages/Splash-Pads-Ammanford-Park

Agorodd y pad sblasio yma yn 2013 ac roedd yn llwyddiant mawr yn syth ar ôl cymryd lle’r hen bwll padlo ym Mharc Rhydaman. Llai nag 10 munud o orsaf trenau Rhydaman. Am ddim i’w ddefnyddio. Mae yna hefyd byllau padlo i lawr y ffordd ym Mharc Howard a Pharc y Goron yn Llanelli.

Dywedai Melanie. “Parc prydferth, chwarae dŵr i’r plant yn ogystal â siglenni ayb, yna ardal arall distaw i ymlacio – 5/5”

Cost: Am ddim

Lido Blackpill, Abertawe – map

Blackpool Lido in Swansea for Splash Pads article

Credyd Llun: Mike’s…Seat related tales trwy Compfight cc

Parc dŵr awyr agored yn arbennig i Abertawe, gellir darganfod Lido Blackpill rhwng y Gerddi Clun hyfryd a’r môr. Mae yna hefyd ardaloedd chwarae a phicnic yn ogystal â chaffi.

Dywedai Ruth, “Grêt ar gyfer y teulu, llawer i wneud; traeth, lle chwarae a phwll padlo yn yr haf. Toiledau a chaffi os nad ydych chi’n dod a phicnic – 5/5”

Cost: Am ddim

 

Pwll Padlo Craig-y-Don, Llandudno, Conwy – map

Craig-y-don paddling pool

Credyd Llun: Facebook.com/pages/Llandudno-Paddling-Pool

Mae Pwll Padlo Craig-y-don yn un o’r mwyaf yng Nghymru. Yn ogystal â’r pwll, mae yna gaffi, toiledau a pharc chwarae diogel. Mae gan Conwy dri phwll padlo arall yn y Sir: Penmaenmawr, Llanfairfechan a Llandrillo yn Rhos.

Dywedai Neil, “Pwll awyr agored am ddim gwych sydd ddim yn ddwfn iawn. Toiledau glan iawn. Ciosg bwyd/diod bach sydd yn gwerthu teganau chwythu. Mynediad hawdd i’r traeth – 5/5”

Cost: Am ddim

 

Parc Sblasio Parc Cyfarthfa, Merthyr Tydfil – map

Cyfarthfa Park Splash Pad

Credyd Llun: cyfarthfa.com

Mae gan Barc Cyfarthfa popeth sydd ei angen ar gyfer diwrnod o hwyl: castell mawr, oriel celf, rheilffordd fach, lle chwarae, caffis, 160 acr o dir parc ac ers 2013 pad sblasio anhygoel.

Dywedai Mark, “Lle gwych i fynd. Byddwn yn awgrymu hwn i bawb yn bendant, ardal coedwig awyr agored gwych a pharc anhygoel gydag ardal sblasio, caeau agored enfawr i redeg a chwarae a chyrtiau tenis a bowlio i chwarae ynddynt. Byddwn yn bendant yn mynd eto 🙂 – 5/5”

Cost: Am ddim

 

Ardal Chwarae Dŵr Parc Drifft, Y Rhyl, Sir Ddinbych – map

Drift park rhyl

Credyd Llun: Facebook.com/pages/The-Outdoor-Paddling-Pool-Rhyl

Wedi’i leoli ger glannau’r traeth yn y Rhyl, mae gan yr ardal chwarae dŵr yma ffynhonnau a phwll padlo.

Dywedai Stacey, “Er ei fod yn sylfaenol iawn roedd y plant wrth eu boddau 4/5”

Cost: £2

 

Lido Ponty, Pontypridd, RCT – map

fun stuff at Ponty Lido

Mae’r pwll sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar yn Lido Cenedlaethol Cymru ac mae’n werth ei ymweld. Mae yna bwll sblasio gydag ymbarél dŵr ac ardal chwarae i’r plant. Yn ogystal â hyn mae yna lonydd nofio wedi’u gwresogi, canolfan ymwelwyr a chaffi i’r ymwelwyr hŷn. Awgrymir i chi gadw lle ar-lein cyn mynd gan ei fod yn boblogaidd iawn.

Dywedai superannaz, “Ffantastig! Gwerth da am eich arian, pan aethom ar ôl yr ysgol roedd yn ddistaw, digon o le i nofio lonydd, roedd y teganau chwythu allan, ac roedd digon o staff cyfeillgar o gwmpas felly roedd yn teimlo’n ddiogel iawn. Rwy’n ei argymell yn fawr iawn, dwi methu credu nad ydym wedi bod yno gynt. 5/5”

Cost: £1 i oedolion sy’n nofio ac yn gwylio, am ddim i blant

Parc Morgan Jones, Caerffili – map

Morgan Jones Park Splash Parks

Credyd Llun: Facebook.com/yourcaerphilly

Wedi’i leoli yn y parc yma sydd wedi ennill Gwobr y Faner Werdd, mae’r pad sblasio dŵr ‘Wetter the Better’ yn rhoi profiad chwarae unigryw dros yr haf. Yno hefyd mae ardal chwarae, drysfa (maze), a dôl blodau gwyllt.

Dywedai Samantha, “Parc prydferth iawn, mae’r pad sblasio yn wych ac mae’r caffi yn hyfryd. – 5/5”

Cost: Am ddim

Parc Sblasio Pencoedtre, Y Barri, Bro Morgannwg – map

Pencoedtre Splash park for paddling pools article

Photo Credit: Facebook.com/pages/Pencoedtre-Splash-Park

Wedi’i ailwampio yn 2012, mae gan Barc Pendcoedtre le chware plant bach, parc sglefrio a chwrt pêl fasged hefyd.

Dywedai Sherianne, “Grêt i rai bach! Diogel a hwyl. Ewch a phicnic ac nid fyddant eisiau gadael! 5/5”

Cost: Am ddim

Pad Sblasio Parc Fictoria, Caerdydd – map

 

Victoria Park Splash Pad

Credyd Llun: Facebook.com/markdrakefordpage

Chwistrelli, jetiau, bwced tywallt dŵr a thwnnel ar draws 3 ardal o’r pad sblasio yma wedi’i ddylunio i blant iau a theuluoedd. Dim ond ym mis Mehefin 2016 agorwyd y cyfleuster yma ym mharc prydferth Fictoria yn ardal Treganna Caerdydd.

Dywedai Maria, “Parc perffaith i blant! Yn enwedig yn yr haf pan mae’r pad sblasio yn agored. Parc chwarae prydferth hefyd, caffi ciwt i gael diod neu hufen iâ, digon o lefydd i fynd a phicnic! 5/5”

Cost: Am ddim

Ddim yn gallu darganfod eich hoff le i’r plant sblasio ar y rhestr? Rhowch wybod yn y sylwadau isod neu ar Facebook.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

6 Awgrym Hwyl Am Siwrne Hir Yn Y Car Gyda Phlant

Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!

Barbiciw: Sut i Gael Un Diogel, Rhad a Hwyl!


Rhannwch hwn