Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Diweddarwyd diwethaf: January 24, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Powys yn darparu cyngor a gwybodaeth ddiduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-25 oed, a’u teuluoedd a gofalwyr.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant cofrestredig, clybiau ar ôl ysgol, grwpiau chwarae cyn ysgol a grwpiau rhieni a phlant bach.

Maent hefyd yn rhoi cymorth a chyngor ar ystod o faterion eraill gan gynnwys talu am ofal plant, gweithio yn y maes gofal plant a chael mynediad i ofal plant yn ystod y gwyliau.

Mae’r GGD ym Mhowys yn rhan o’r un pwynt mynediad ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd, sef Llinell Uniongyrchol Powys.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Unrhyw un sydd angen cyngor neu wybodaeth am opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-25 oed.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

01597 827666

Cyngor Sir Powys, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Oriau Swyddfa

Llun:
08:30am - 4:45pm
Mawrth:
08:30am - 4:45pm
Mercher:
08:30am - 4:45pm
Iau:
08:30am - 4:45pm
Gwener:
08:30am - 4:15pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Powys


Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth i deuluoedd incwm isel sydd yn byw ym Mhowys.

Dechrau’n Deg Powys

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio diduedd, am ddim, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â gofal plant ac amrywiaeth o wasanaethau eraill. Gallwch gysylltu â nhw a’r ffôn, e-bost, ymweld â nhw mewn sesiwn ymestyn allan neu chwilio ar eu gwefan.

Rhaglen Cefnogi Pobl Powys

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall y Rhaglen Cefnogi Pobl eich helpu os ydych wedi bod yn ddigartref yn ddiweddar neu mewn perygl o ddod yn ddigartref neu o ynysu cymdeithasol, i fyw eich bywyd mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel ac yn annibynnol.