Dechrau’n Deg Powys

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Dechrau’n Deg Powys

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig i deuluoedd sydd â phlant dan 4 oed mewn rhannau penodol o Gymru, ac mae’n ddibynnol ar eich cod post.

Elfennau craidd y rhaglen yma ydy dylanwadu canlyniadau positif i blant a’u teuluoedd

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Gofal plant rhan amser, o ansawdd, am ddim i rai 2-3 oed
  • Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy
  • Mynediad i Raglenni Magu Plant
  • Datblygiad Iaith Gynnar

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen wedi’i dargedu sydd yn golygu mai dim ond mewn 5 ardal ddaearyddol o Bowys mae’n gweithredu. Mae meini prawf cod post caeth. I ddarganfod os yw Dechrau’n Deg yn gweithredu yn eich ardal chi, ffoniwch y tîm Dechrau’n Deg.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Powys i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Powys

01597 826114

flyingstart@powys.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Powys


Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth i deuluoedd incwm isel sydd yn byw ym Mhowys.

Dechrau’n Deg Powys

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio diduedd, am ddim, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â gofal plant ac amrywiaeth o wasanaethau eraill. Gallwch gysylltu â nhw a’r ffôn, e-bost, ymweld â nhw mewn sesiwn ymestyn allan neu chwilio ar eu gwefan.

Rhaglen Cefnogi Pobl Powys

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall y Rhaglen Cefnogi Pobl eich helpu os ydych wedi bod yn ddigartref yn ddiweddar neu mewn perygl o ddod yn ddigartref neu o ynysu cymdeithasol, i fyw eich bywyd mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel ac yn annibynnol.