Popeth Sydd Angen Ei Ddeall Am Y Brechlyn FfliwIechyd | gan | Oct 26th 2018

Chwistrell Trwyn Brechlyn Ffliw

Credyd Llun: Curwch Ffliw, GIG Cymru

Ydy eich plentyn wedi cael cynnig y brechlyn ffliw yn yr ysgol? Ydych chi’n ansicr os ydych chi eisiau iddynt ei gael neu beidio? I’ch helpu chi i ddod i benderfyniad, darllenwch ein gwybodaeth am y brechlyn yma.

Fydd fy mhlentyn yn cael cynnig y brechlyn?

Mae’r brechlyn ffliw chwistrell trwyn yn cael ei gynnig i holl blant 2 i 10 oed (oed ar 31 Awst 2018). Bydd plant ysgol yn cael cynnig y brechlyn yn yr ysgol. Bydd plant 2-3 oed yn cael cynnig y brechlyn gan eich meddygfa. Os yw’ch plant yn methu’r brechlyn yn yr ysgol, neu yn cael addysg gartref, yna bydd angen cysylltu â’ch meddygfa i drefnu’r brechlyn.

Os oes gan eich plentyn gyflwr iechyd hir dymor byddant yn cael cynnig y brechlyn drwy bigiad yn 6mis i 2 oed neu 11 i 17. Edrychwch os ydynt yn gymwys ar wefan curwchffliw.org.

Mae’r brechlyn ffliw yn cael ei gynnig bob blwyddyn, yn yr hydref cynnar fel arfer. Dylech chi dderbyn gwahoddiad a ffurflen caniatâd gan yr ysgol cyn diwedd mis Tachwedd. Os nad ydych chi, yna holwch yn yr ysgol.

Os nad all eich plentyn dderbyn y chwistrell trwyn yna bydd angen trefnu iddynt gael y pigiad ffliw yn eich meddygfa leol.

Pam y ffwdan?

“Dim ond annwyd drwg ydy ffliw, oes rhaid amddiffyn ein plant?”

Tra bod y ffliw (neu inffliwensa) fel arfer yn gwella o fewn ychydig ddyddiau gyda phobl iach, mae’n gallu achosi cymhlethdodau difrifol mewn rhai sydd â chyflyrau iechyd, sy’n feichiog, sydd yn ifanc iawn neu’n hŷn.

Mae’r rhaglen brechlyn ffliw yn cael ei gynnal ar amser yma’r flwyddyn gan fod yr achosion o ffliw yn uwch yn y gaeaf.

A yw’n ddiogel?

Mae’r brechlyn ffliw yn ddiogel iawn ac yn cael ei ddefnyddio ledled y byd ers dros 10 mlynedd. Efallai bydd rhai plant yn dioddef o sgil effeithiau gan gynnwys cur pen a blinder. Eich penderfyniad chi ydy i frechu’ch plentyn neu beidio. Ond, dylech chi ystyried bod yr effaith o inffliwensa ar bobl ifanc yn gorbwyso sgil effeithiau’r brechlyn.

Dylech chi feddwl am eich plentyn yn lledaenu’r ffliw i bobl eraill hefyd, efallai perthnasau hŷn, plant ifanc iawn neu ferched beichiog. Os oes gennych chi unrhyw bryderon mae yna lawer o wybodaeth gynorthwyol ar wefan CurwchFfliw.org. Gallech chi hefyd siarad â’ch doctor, ymwelydd iechyd neu nyrs yn y feddygfa am unrhyw bryderon.

Meddwl bod gennych chi ffliw yn barod?

Os yw’r ffliw wedi cyrraedd yn barod, yna mae yna wybodaeth wych gan GIG Cymru yn y ddwy raffeg gwybodaeth isod am beth ddylech chi ei wneud, a sut i atal y ffliw rhag lledaenu.

Edrychwch ar dudalennau Curwch Ffliw ar Facebook a Twitter.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Erthyglau perthnasol:

Y Frech Goch – Ydy Eich Plant Wedi Cael Y Brechlyn?

Meningitis: Gwybodaeth Hanfodol i Rieni

Alergeddau a Sut i Ymdopi â Nhw


Rhannwch hwn