Pokémon Go: Canllaw i RieniPethau i'w Gwneud Technoleg | gan | Jul 25th 2016

Cover picture for Pokémon Go article

Pokémon Go ydy’r gêm ffasiynol newydd sydd yn cyffroi pobl ledled y byd. Ond oes angen i rieni boeni? Penderfynwch chi gyda’n canllaw sydyn i’r gêm a’r problemau posib gallai achosi.

Beth ydy Pokémon Go?

Mae Pokémon Go yn gêm ffôn symudol ar iOS (felly’n gweithio ar iPhone ac iPad) a dyfeisiau Android. Mae’n cyfuno cymeriadau clasurol yr anime/cartŵn Pokémon gyda realiti estynedig (augmented reality). Felly wrth edrych drwy gamera’r ffôn mae’n dangos Pokémon yn y byd go iawn.

Drowzee on Cardiff Bus for pokemon go article

Beth yw’r gost?

Mae’r gêm am ddim i’w lawrlwytho ond gellir prynu pethau o fewn yr ap. Fel arfer eitemau ychwanegol ydy’r rhain ond mae posib chwarae’r gêm am ddim. Mae angen i chwaraewyr gofrestru i’r gêm gydag ychydig o fanylion personol, fel enw, oedran, lleoliad ac e-bost. Mae angen cysylltiad i’r rhyngrwyd hefyd, felly gall hyn gyflwyno cost ychwanegol.

Sut mae chwarae?

Y slogan ydy ‘Gotta Catch ‘Em All‘! Pwrpas Pokémon ers ei gychwyn cyntaf ydy casglu ac ymladd yr angenfilod poced fach ciwt ac mae Pokémon Go‘r un peth. Ond y tro hyn mae angen i chi gerdded o gwmpas gyda’ch ffôn er mwyn eu casglu ac mae angen mynd yn gorfforol i Gampfeydd Pokémon (tirnodau lleol yn aml) i’w hymladd. Gwneir hyn drwy GPS a map sydd yn adlewyrchu bywyd go iawn.

Oes yna gyfyngiad oedran?

Gall chwaraewyr dros 14 oed gofrestru eu hunain. Bydd angen i rieni chwaraewyr dan 13 oed gofrestru ar eu rhan yn ôl polisi preifatrwydd gwneuthurwyr y gêm. Er bod y cymeriadau Pokémon yn ymladd, ychydig iawn o drais sydd yn y gêm.

Pokémon Go Safety Tips

Beth ydy’r peryglon?

Gall crwydro o gwmpas gyda’ch ffôn allan ddenu sylw digroeso. Mae Nintendo yn gwrthwynebu hyn gyda Pokémon Go Plus, dyfais Bluetooth sydd yn rhybuddio chwaraewyr am ddigwyddiadau yn y gêm. Mae’n cael ei ryddhau diwedd mis Awst am oddeutu £35.

Mae Pokémon Go yn defnyddio llawer iawn o’ch batri gan fod angen rhedeg yr ap, cael y sgrin ymlaen a’r GPS a’r rhyngrwyd yn rhedeg hefyd. Gall hefyd gwrthdynnu sylw pobl, felly byddwch yn ofalus (mae yna ddamweiniau car wedi bod yn barod, gyda phobl yn chwarae wrth y llyw).

Pokémon Go Warning

Credyd Llun: MarkGregory007 trwy Compfight cc

Gall y gêm fod yn eithaf cymdeithasol felly efallai byddech yn cysylltu gyda chwaraewyr o bob oedran. Mae Campfeydd Pokémon wedi’u lleoli mewn llefydd fel parciau neu eglwysi fel arfer ond mae rhai ar eiddo preifat. Mae yna hefyd y perygl o strancio, gan fod sawl byg yn y gêm ac os nad yw’r 4G/3G yn grêt, yna gall chwaraewyr golli Pokémon a gorfod ailosod yr ap. Gall hyn wylltio chwaraewyr brwd.

Beth yw’r pethau positif?

Mae’n annog pobl i gael allan yn yr awyr agored, yn archwilio’u hardal leol, cyfarfod pobl newydd a gwella iechyd chwaraewyr yn gyffredinol. Mae rhai defnyddwyr sydd yn dioddef ag iselder wedi canmol y rhan bositif mae’r gêm yn ei gael ar eu bywydau. Mae hefyd yn helpu’r bachgen bach awtistig yma i ryngweithio â phlant eraill. Yn olaf, mae posib chwarae am ddim.

A’i mympwy ydy hyn?

Ydych chi’n cofio Angry Birds? Beth am Flappy Bird? FarmVille? Mae gemau symudol yn tueddu bod yn fympwy a chyfnodol ond nid oes dim erioed wedi ffrwydro mor fawr ag y mae Pokémon Go. Yn ogystal â hyn nid oes yr un gêm wedi bod â’r un hanes ac anwyldeb ag sydd gan y fasnachfraint Pokémon

Mae’n ymddangos fel mai’r cwestiwn mawr ydy, fydd pobl yn parhau i gerdded o gwmpas yng ngwynt a glaw’r hydref a’r gaeaf i chwarae? Amser a ddengys!

Eisiau mwy o wybodaeth Pokémon Go?

Felly ydy’ch plant chi yn chwarae Pokémon Go? Ydych chi wedi cofleidio hyn fel y rhieni yma? Rhowch wybod yn y sylwadau isod!


Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Erthyglau Perthnasol:


Rhannwch hwn