Mwynhewch Noson Tân Gwyllt Diogel 2017Pethau i'w Gwneud | gan | Oct 18th 2017

Sbarclyr 2017 erthygl Noson Tân Gwyllt

Nos Sul, 5ed Tachwedd 2017 ydy’r noson hudol yna o’r flwyddyn pan fydd pawb yn syllu i’r awyr ac yn yngan “wwwww” ac “aaaaa”. Ia wir, mae hi’n Noson Tân Gwyllt! Neu Noson Guto Ffowc os yw’n well gennych chi.

Os ydych chi’n mynd draw i’r parc lleol, yr opsiwn mwyaf diogel, neu yn trefnu arddangosfa eich hun, gall noson Tân Gwyllt fod yn noson beryglus. Mae yna lawer o bethau sy’n gallu ffrwydro, mynd ar dân neu fynd o’u lle.

Mae yna ddigon o gyngor ar gael i gadw chi a’ch teulu’n ddiogel. Felly beth am weld beth mae’r tri Gwasanaeth Tân yng Nghymru yn rhannu eleni?

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, sydd yn gweithredu yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, adran wych sydd yn trafod popeth o goelcerthi i clecars. Oeddech chi’n gwybod nad dylid rhoi ffon sbarclyrs i rywun dan 5 oed? Maent yn gallu mynd pum gwaith yn fwy poeth nag olew coginio! Mae yna boster defnyddiol hefyd i helpu chi i rannu cyngor doeth.

poster-tan

Os ydych chi’n chwilio am arddangosfeydd cyhoeddus , yna mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru restr o sioeau tân gwyllt a choelcerthi yma. Y cyngor ydy i fynd i arddangosfa gyhoeddus yn hytrach nag trefnu un eich hun. Ond os ydych chi’n ystyried trefnu arddangosfa eich hun yna prynwch gan siopau iawn ac nid yn anghyfreithlon.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gweithredu ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg. Gellir darganfod digonedd o wybodaeth dda ar eu gwefan ac mae ganddynt app hefyd.

Mae gan WalesOnline restr o’r arddangosfeydd Tân Gwyllt sydd yn digwydd yn Ne Cymru.

Bonfire night poster for South Wales Fire and Rescue Service

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys, ac Abertawe. Maent hefyd yn gwthio’r neges mai mynychu digwyddiad swyddogol ydy’r ffordd fwyaf diogel i dreulio Noson Tân Gwyllt. Gellir darllen eu cyngor yma ac mae yna fideo tân gwyllt yma hefyd.

Felly dyna chi. Awgrymiadau, triciau a chyngor gan y tri Gwasanaeth Tân yng Nghymru. Gobeithio bydd hyn yn helpu chi a’ch teulu i gael hwyl yn ddiogel.

attenddisplay_cymraeg

Cymerwch ofal a mwynhewch eich Noson Tân Gwyllt a rhannwch unrhyw luniau cŵl gyda ni ar ein tudalen Instagram (@PwyntTeuluCymru), Twitter (@PwyntTeuluCym) neu Facebook.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

helplinegraphic-cy

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Arbed Arian Gyda Nadolig a Wnaed â Llaw

6 Awgrym Hwyl Am Siwrne Hir Yn Y Car Gyda Phlant

Plant a’r Rhyngrwyd – Cyngor a Help i Rieni


Rhannwch hwn