Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sydd ar incwm isel.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Mae’r prosiectau sy’n cael eu hariannu gan y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghasnewydd wedi’u grwpio i chwe llinyn:

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi elwa o’r gwasanaethau mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn ei gynnig, edrychwch ar wefan Tîm o Amgylch y Teulu Casnewydd neu anfonwch e-bost i families.1st@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 851782

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed sydd yn byw yng Nghaerffili.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bod gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Casnewydd i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

01633 851782

families.1st@newport.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Casnewydd


Rhaglen Cefnogi Pobl Casnewydd

Tai / Cefnogaeth / Annibyniaeth / Digartrefedd / Cynhwysiad

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghasnewydd yn darparu cymorth yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed sydd angen help i ddod o hyd neu gadw eu cartref a byw’n annibynnol

Dechrau’n Deg Casnewydd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd targedig i gefnogi teuluoedd gyda phlant 0-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae GGD Casnewydd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth bwrpasol i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phlant 0-19 oed. Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd ac yn chwilio am ofal plant, gwybodaeth am addysg blynyddoedd cynnar, gweithgareddau ar gyfer eich plant, cymorth ariannol neu fagu plant, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Casnewydd yma i helpu.

Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.