Newidiadau Cyffroes Llinell Gymorth PwyntTeuluAddysg Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau Iechyd Newyddion Pethau i'w Gwneud Tai | gan | Jan 9th 2017

Merch ar y ffôn - Newidiadau Cyffroes Llinell Gymorth PwyntTeulu

Mae yna newidiadau cyffroes wedi bod i linell gymorth gefnogol PwyntTeulu Cymru gydag oriau agor newydd a nodweddion cefnogol newydd gwych – trosglwyddo galwadau a galwadau 3 ffordd.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi bod yn edrych ar yr amseroedd mae teuluoedd wedi bod yn cysylltu â ni fwyaf – ac o ganlyn hyn rydym yn newid oriau agor ein llinell gymorth i gyfarfod eich anghenion yn well.

Golygai hyn bydd ein llinell gymorth bellach yn agored 9am tan 5pm Llun – Gwener.

Ac os ydym yn brysur yn ystod yr amser yma, byddech yn cael opsiwn i gael eich trosglwyddo i linell gymorth genedlaethol y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Ac nid dyma’r unig welliannau. Os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu, yna gall fod yn gysur gwybod bod rhywun arall ar eich ochr chi, ac yna i’ch cefnogi.

Bydd cynghorwyr y llinell gymorth bellach yn gallu cysylltu galwyr yn syth at y sefydliad neu wasanaeth sydd angen mynediad iddo, ond gallant hefyd aros ar y llinell i’ch cefnogi trwy beth allai fod yn sgwrs anodd, cymhleth neu emosiynol. Gelwir hyn yn alwad 3 ffordd.

Roeddem eisiau gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol a chreu llinell gymorth mor gyfeillgar â phosib i ddefnyddwyr. Mae’r galwadau 3 ffordd yn golygu bod posib darparu ychydig mwy i gael y cymorth a’r gefnogaeth rydych chi ei angen mor sydyn â phosib. Mae hyn yn ein gwneud ni’r unig linell gwybodaeth, cyngor a chymorth (gan gynnwys eiriolaeth*) cefnogol annibynnol i deuluoedd yng Nghymru.

(* Mae eiriolaeth yn golygu cefnogi rhywun i sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed a sicrhau bod ei hawliau yn cael eu parchu. Mae’n sicrhau bod rhywun yn cael mynediad i wybodaeth a gwasanaethau a chaniatáu iddynt wybod am eu dewisiadau ac opsiynau.)

Gwefan well, gyda’ch cynnwys CHI

Bydd gwelliannau hefyd i’n gwefan (yr union wefan yma rydych chi’n edrych arni nawr!). Bydd hyn yn cynnwys rhestr nodwedd o’r sefydliadau cenedlaethol gorau sydd yn gallu helpu teuluoedd yng Nghymru.

Rydym hefyd yn awyddus i gael mwy o gynnwys wedi’i greu gan deuluoedd/rhieni yng Nghymru, fel y stori yma gan Lianne o Wynedd am gynllunio ei phriodas ar gyllideb, neu’r stori yma gan Kat o Gaerdydd am ymdopi ag awtistiaeth ei mab. Os oes gennych chi rywbeth i’w rannu neu os hoffech ysgrifennu rhywbeth, yna cysylltwch â ni yma! Nid oes rhaid cael gradd mewn newyddiaduraeth i ysgrifennu erthygl, os ydych chi’n cael trafferth ysgrifennu am rywbeth sydd wedi digwydd yna cysylltwch a byddem yn gallu helpu i roi’ch syniadau i lawr a chreu erthygl gyda chi fel bod posib i chi rannu’ch profiadau â rhieni eraill.

Os ydych chi’n chwilio am gynnwys unigryw pellach sy’n benodol i deuluoedd Cymru yna edrychwch ar weddill ein cylchgrawn teulu cenedlaethol yma.

Cadwch olwg ar ein gwefan i weld ein newidiadau!


Beth am ysgrifennu erthygl eich hun? Gweler sut yma. Os oes gennych chi syniad ond ddim yn hyderus i ysgrifennu erthygl, yna cysylltwch, gallem gynnig cefnogaeth i roi’ch stori at ei gilydd a helpu teuluoedd eraill yng Nghymru fydda’n gwirioni clywed am eich profiadau.


Rhannwch hwn