Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

Diweddarwyd diwethaf: June 26, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot yn wasanaeth am ddim i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn cynnig gwybodaeth ar amrywiaeth eang o bynciau fel gofal plant, magu plant, iechyd a digwyddiadau a gweithgareddau lleol.

Mae’r wefan NPTfamily yn cynnig modd o ‘Chwilio Gwasanaethau‘, ‘Llyfrgell o Daflenni‘, ‘Calendr Digwyddiadau‘ a llawer o wybodaeth leol sy’n berthnasol i deuluoedd ar glic botwm. Mae’r tîm hefyd ar gael ar y ffôn ac yn hapus i’ch helpu i ddarganfod beth rydych chi ei angen yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Plant, pobl ifanc (11-25), teuluoedd a phobl broffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Digwyddiadau/ Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

01639 873 018 neu neges testun i 07949 451 885

fis@npt.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd,
Tŷ Ffrwdwyllt,
Commercial Road,
Tai-bach,
Port Talbot,
SA13 1PZ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Peiriant ateb, gwefan a chyfryngau cymdeithasol
Sul:
Peiriant ateb, gwefan a chyfryngau cymdeithasol

Gwasanaethau eraill yn Castell-nedd Port Talbot


Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan

Rhaglen Cefnogi Pobl Castell-nedd Port Talbot

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai er mwyn helpu pobl Cymru i fyw mor annibynol â phosib.

Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Blynyddoedd Cynnar wedi’i ariannu gan y Llywodraeth ar gyfer teuluoedd plant dan 4 – gan gynnwys lle am ddim mewn cylch meithrin i rai 2-3 oed am 2½ awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

Gofal Plant / Digwyddiadau/ Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

NPTfamily ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot ar lawer o wahanol bynciau fel gofal plant, chwaraeon, chwarae, iechyd, addysg a llawer mwy.