Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Blynyddoedd Cynnar wedi’i ariannu gan y Llywodraeth ar gyfer teuluoedd plant dan 4 – gan gynnwys lle am ddim mewn cylch meithrin i rai 2-3 oed am 2½ awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Mae’r Tîm Dechrau’n Deg yn trefnu:

 • Lleoliadau Cylch Meithrin
 • Grwpiau Rhieni a Phlant Bach
 • Clinig Galw Heibio Ymwelydd Iechyd
 • Cyrsiau magu plant bach/babanod
 • Ymweliadau Cartref Ymwelydd Iechyd
 • Cyngor Seicolegydd Addysgol
 • Clinigau Cefnogol Ymddygiad ac Iaith
 • Gwasanaeth Cynghori Bydwreigiaeth
 • Cyrsiau clebran baban/siarad plant bach
 • Cefnogaeth i Deuluoedd Gartref
 • Sesiynau Iaith a Lleferydd Gartref
 • Cwrs Parodrwydd Ysgol
 • Cwrs Elklan i Rieni
 • Tylino Babanod

 

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Dechrau’n Deg ar gael i holl blant cymwys a’u teuluoedd mewn codau post penodol yn yr ardaloedd canlynol: Aberafan; Traethmelyn; Llansawel; Brynhyfryd; Fairyland; Melin; Abergwynfi; Blaengwynfi; Croeserw; Cwmafan; Cymer; Glyncorrwg; Taibach; Glyn-nedd; Pontardawe; Rhyd-y-fro; Sgiwen; Ystalyfera; Gwaun Cae Gurwen

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Castellnedd Port Talbot i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

01639 873026

flyingstart@npt.gov.uk

Cydlynydd Dechrau’n Deg
Dechrau’n Deg
Tŷ Ffrwdwyllt
Heol Commercial
Taibach
Port Talbot
SA13 1PZ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Castell-nedd Port Talbot


Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan

Rhaglen Cefnogi Pobl Castell-nedd Port Talbot

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai er mwyn helpu pobl Cymru i fyw mor annibynol â phosib.

Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Blynyddoedd Cynnar wedi’i ariannu gan y Llywodraeth ar gyfer teuluoedd plant dan 4 – gan gynnwys lle am ddim mewn cylch meithrin i rai 2-3 oed am 2½ awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

Gofal Plant / Digwyddiadau/ Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

NPTfamily ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot ar lawer o wahanol bynciau fel gofal plant, chwaraeon, chwarae, iechyd, addysg a llawer mwy.