Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

Diweddarwyd diwethaf: August 9, 2016

Am Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

I ddarganfod mwy am sut mae Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio ym Merthyr Tudful, ymwelwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Merthyr Tuful i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

01685 727400

FIS@merthyr.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful,
Ystafell 238,
Canolfan Ddinesig,
Stryd y Castell,
Merthyr Tudful,
CF47 8AN

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Merthyr Tudful


Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae’r Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant rhan amser am ddim, o ansawdd, i blant 2-3 oed; mwy o wasanaeth ymwelydd iechyd a bydwraig; mynediad i raglenni magu plant; cefnogaeth ar gyfer datblygiad iaith gynnar a gwasanaethau cymorth i deuluoedd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ar ystod eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-19 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Rhaglen Cefnogi Pobl Merthyr Tudful

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cynlluniau sydd yn cynnig Cefnogaeth yn ymwneud â Thai i bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o golli eu cartref, sydd yn ei chael yn anodd rheoli eu cyfrifoldebau fel deiliad tŷ.

Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw ym Merthyr Tudful.