Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i deuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sydd eisiau mynediad i wybodaeth a chyngor am wasanaethau cefnogol, darpariaeth gofal plant a gweithgareddau sydd ar gael ym Merthyr Tudful.

Y GGD yw’r man cychwyn perffaith os oes gennych chi gwestiynau yn ymwneud â chefnogaeth i’ch teulu

Mae’r GGD yn gallu’ch darparu gyda gwybodaeth gywir, gyfoes am ofal plant cofrestredig, magu plant, chwaraeon a hamdden a llawer mwy.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn agored i unrhyw un sydd eisiau ei ddefnyddio.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

01685 727400

Mae peiriant ateb ar gael – gadewch enw, rhif a neges fer a bydd rhywun yn cysylltu’n ôl.

FIS@merthyr.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful,
Ystafell 238,
Canolfan Ddinesig,
Stryd y Castell,
Merthyr Tudful,
CF47 8AN

Oriau Swyddfa

Llun:
9:30am-4:30pm
Mawrth:
9:30am-4:30pm
Mercher:
9:30am-4:30pm
Iau:
9:30am-4:30pm
Gwener:
9:30am-4:30pm
Sadwrn:
Peiriant ateb ar gael
Sul:
Peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Merthyr Tudful


Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae’r Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant rhan amser am ddim, o ansawdd, i blant 2-3 oed; mwy o wasanaeth ymwelydd iechyd a bydwraig; mynediad i raglenni magu plant; cefnogaeth ar gyfer datblygiad iaith gynnar a gwasanaethau cymorth i deuluoedd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ar ystod eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-19 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Rhaglen Cefnogi Pobl Merthyr Tudful

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cynlluniau sydd yn cynnig Cefnogaeth yn ymwneud â Thai i bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o golli eu cartref, sydd yn ei chael yn anodd rheoli eu cyfrifoldebau fel deiliad tŷ.

Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw ym Merthyr Tudful.