Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

Diweddarwyd diwethaf: August 9, 2016

Am Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

Mae Dechrau’n Deg wedi’i dargedu i’r ardaloedd ble mae’r angen mwyaf drwy Gymru, yn rhoi ‘dechrau deg’ gorau bosib i blant 0-4 oed

Mae’r Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant rhan amser am ddim, o ansawdd, i blant 2-3 oed; mwy o wasanaeth ymwelydd iechyd a bydwraig; mynediad i raglenni magu plant; cefnogaeth ar gyfer datblygiad iaith gynnar a gwasanaethau cymorth i deuluoedd.

Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno ar hyn o bryd mewn gwahanol gymunedau ar draws Merthyr Tudful. Os ydych yn meddwl eich bod yn byw o fewn un o’r dalgylchoedd, cysylltwch â’r tîm Dechrau’n Deg sydd yn barod i egluro hyn i chi.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Ym mhob un o’r ardaloedd Dechrau’n Deg mae / bydd yna grwpiau cyn-ysgol Dechrau’n Deg. Mae posib bod gwasanaethau eraill yn cael eu cynnal yma hefyd, fel dosbarthiadau magu plant, rhaglenni iaith a chwarae a gweithgareddau iechyd megis grwpiau bwydo ar y fron

Bydd eich ymwelydd iechyd yn gweithio yn eich ardal Dechrau’n Deg a bydd ar gael yn hawdd ar gyfer cymorth ac arweiniad. Bydd eich grŵp cyn-ysgol Dechrau’n Deg yn cael gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal.

Codau Post/ Cyfeiriadau Cymwys:

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Merthyr Tuful i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

01685 727388

Flyingstart@merthyr.gov.uk

Canolfan Plant Integredig Cwm Golau,
Heol Dyffryn,
Pentrebach,
CF48 4BJ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Merthyr Tudful


Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae’r Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant rhan amser am ddim, o ansawdd, i blant 2-3 oed; mwy o wasanaeth ymwelydd iechyd a bydwraig; mynediad i raglenni magu plant; cefnogaeth ar gyfer datblygiad iaith gynnar a gwasanaethau cymorth i deuluoedd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ar ystod eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-19 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Rhaglen Cefnogi Pobl Merthyr Tudful

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cynlluniau sydd yn cynnig Cefnogaeth yn ymwneud â Thai i bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o golli eu cartref, sydd yn ei chael yn anodd rheoli eu cyfrifoldebau fel deiliad tŷ.

Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw ym Merthyr Tudful.