Rhannu’r Baich… Ydy Fy Merch Yn Secstio?Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Sep 30th 2016

Rhannu'r Baich - Secstio

Mae merch Nicola yn secstio – gyrru negeseuon rhywiol – i rywun yn ei hysgol. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os oes gennych chi broblem yn ymwneud â secstio, neu unrhyw beth arall, hoffech ei rannu gyda Chymuned PwyntTeulu, yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol, yna cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi wedi bod drwy ffôn y ferch neithiwr ac wedi gweld negeseuon amhriodol i fachgen yn ei ysgol. Dim ond 14 ydy hi ac ni ddylai fod yn gyrru negeseuon graffig rhywiol. Nid oedd lluniau i’w gweld ond mae hi ar Snapchat yn aml felly efallai bod hi?

Dwi ddim yn meddwl bod hyn yn dderbyniol. Mae gennym ni berthynas da iawn ond dwi ddim yn ei hadnabod yn y negeseuon yma. Sut ydw i’n siarad â hi ac yn gwneud iddi stopio heb ddatgelu mod i wedi torri ei ffydd ac wedi edrych ar ei ffôn?

Nicola

Cyngor PwyntTeulu i Nicola…

Diolch i chi am gysylltu â ni yma yn Pwynt Teulu.

Mae’n amlwg bod hyn yn rhywbeth sydd yn eich poeni. Dwi’n amau bod hyn oherwydd natur y negeseuon sy’n cael eu rhannu, ond hefyd am y mater o ffydd am eich bod wedi bod yn edrych ar ei ffôn.

Mae’n wych bod gennych chi berthynas da â’ch merch. Mae’n swnio fel eich bod yn gallu trafod y mwyafrif o bethau ond bod y mater yma yn un ychydig yn anoddach ar hyn o bryd.

Eich prif gwestiwn ydy – Sut ydw i’n siarad â hi ac yn gwneud iddi stopio heb ddatgelu mod i wedi torri ei ffydd ac wedi edrych ar ei ffôn?

Girl on phone for sexting APS article

 

Mae gennych chi opsiynau i’w hystyried yma. Rydym yn gobeithio bydd ein hymateb yn gallu helpu wrth roi syniadau i chi. Yn nhermau sut i godi hyn, efallai gallech chi gychwyn y sgwrs gyda’ch merch mewn ffordd lai gwrthdrawiadol. Esboniwch fod hyn yn rhywbeth sy’n eich poeni a’ch bod eisiau helpu iddi wneud penderfyniadau diogel a doeth, ac i ddangos eich bod yn poeni amdani.

Rydym hefyd wedi dod o hyd i wybodaeth a gwefannau gall fod yn fuddiol i chi. Efallai bod hyn yn ffordd dda o godi’r pwnc gyda’ch merch.

Erthyglau defnyddiol am secstio

Mae’r mater o “secstio” sydd yn ymwneud â gyrru lluniau yn un cyffredin ac mae yna lawer o wybodaeth ar gael. Dyma ddolen fydd yn gallu rhoi gwybodaeth bellach i chi. Erthygl gan Family Lives yw hwn a gall roi mewnwelediad da i’r mater, yn ogystal â ffactorau eraill.

Mae hefyd yn delio â’r mater o ddelweddau rhywiol eglur, rhywbeth sonioch roeddech chi’n poeni amdano. Bydda’n syniad siarad â’ch merch am hyn beth bynnag, gan ei fod yn anghyfreithlon i unrhyw un yrru delweddau rhywiol eglur o blentyn dan 18 oed, hyd yn oed os yw’r person yn ei yrru ei hun.
Os ydych chi’n poeni am siarad am hyn, gallech chi edrych arno gyda’ch gilydd. Efallai bydd hyn yn helpu i gychwyn trafodaeth i helpu meddwl am y mater a’r potensial ganlyniadau, beth sydd yn ymglymedig ac ati.

thumbnail

Erthygl arall gall helpu ydy un gan yr NSPCC. Mae’n edrych ar y mater yn benodol ac yn darparu cyngor ac awgrymiadau ar sut i godi’r mater.

These messages could be innocent of course, but some additional information could help you to take those first steps to discuss sexting.

Mae’n bosib bod y negeseuon yma yn gwbl ddiniwed, ond efallai gall gwybodaeth ychwanegol helpu chi  i gymryd y camau cyntaf i drafod secstio. Gallech chi gyflwyno hwn fel mater sydd yn eich poeni, a’ch bod eisiau i’ch merch a chithau fod yn ymwybodol o fater sydd yn gallu effeithio pobl ifanc, yn enwedig yn y dyddiau yma ble mae defnydd eang o gyfryngau cymdeithasol.

Os ydych chi angen mwy o gymorth gyda secstio neu i feddwl mwy am hyn, yna peidiwch oedi a chysylltwch eto.

helplinegraphic-cy

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Rhannu’r Baich… Bywyd Yn Anodd Ar Ôl Toriadau Budd-daliadau

Pa Oedran Sy’n Rhy Ifanc i Facebook?


Rhannwch hwn