Llinell Gymorth PwyntTeulu – Beth i’w DdisgwylAddysg Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau Iechyd Pethau i'w Gwneud Rhannu'r Baich Tai | gan | Feb 16th 2017

merch ar ffôn - Llinell Gymorth PwyntTeulu - Beth i'w Ddisgwyl

Angen help a rhywun i siarad â nhw?

Ydych chi angen cymorth a chefnogaeth i chi a’ch teulu? Ydych chi’n poeni am rywbeth? Mae cynghorwyr llinell gymorth PwyntTeulu yma i chi.

Agored dydd Llun i ddydd Gwener 0 9am i 5pm. Gallech chi ddewis cysylltu ar y ffôn, neges testun neu neges sydyn.

Mae cynghorwyr PwyntTeulu wedi derbyn hyfforddiant arbennig i roi cymorth a chefnogaeth eiriolaeth i deuluoedd. Mae hyn yn cynnwys eich cyfeirio at sefydliadau a gwasanaethau addas. Os yw’r llinell gymorth yn brysur, mae galwyr yn cael yr opsiwn i gysylltu â llinell gymorth genedlaethol y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD).

Trosglwyddo galwadau i’r gwasanaethau sydd ei angen

Pan fyddech chi’n cysylltu â’r llinell gymorth byddem yn asesu’ch sefyllfa. Yna byddem yn eich cyfeirio at y lleoliad cywir ac yn gallu cysylltu chi’n syth i’r sefydliad neu wasanaeth perthnasol. Gallem hefyd wneud y cyflwyniadau cychwynnol cyn eich trosglwyddo.

Aros ar y llinell i gynnig cefnogaeth

Os oes angen, gallem hefyd aros ar y llinell i’ch cefnogi trwy sgwrs gall fod yn anodd, cymhleth neu emosiynol. Gelwir hyn yn alwad 3 ffordd.

Mae’r llinell gymorth wedi cael ei ddatblygu fel ei fod mor hwylus â phosib i’r defnyddiwr, yn derbyn yr help sydd ei angen yn sydyn ac yn teimlo cefnogaeth. Mae hyn yn ein gwneud ni’r unig wasanaeth llinell gymorth cefnogaeth, gwybodaeth, cyngor a help (gan gynnwys *eiriolaeth) i deuluoedd Cymru.

(*Eiriolaeth – cefnogi rhywun i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed a’u hawliau yn cael eu cyrraedd. Yn sicrhau bod rhywun yn cael mynediad i wybodaeth a gwasanaethau a’u bod yn ymwybodol o’u dewisiadau a’u hopsiynau.)

Galwch – 0300 222 57 57.

Os yw’n well gennych chi deipio:

Neges testun – 07860 052 905

Neges Sydyn – cliciwch y botwm ar frig y dudalen

Mae’r llinell gymorth PwyntTeulu yn agored 9am-5pm Llun i Gwener.


Mae yna lawer o newyddion diddorol sy’n berthnasol i deuluoedd yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rhai ohonynt:

MrsMummyPenny Yn Cyflwyno: Ffyrdd o Arbed Arian i’ch Teulu

Cyfryngau Cymdeithasol a Chadw Plant yn Ddiogel

Helpu’ch Teulu i Ddod Yn Iach Ac Yn Ffit


Rhannwch hwn