Rhannu’r Baich… Help! Mae Fy Merch Yn GothCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Oct 21st 2016

APS Goth

Mae merch Zoe bellach yn goth, ac nid yw’n hapus iawn am hyn. Oes gennych chi unrhyw gyngor am Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os oes gennych chi broblem yn ymwneud â dewisiadau bywyd eich plentyn neu unrhyw beth arall hoffech ei rannu gyda Chymuned PwyntTeulu, yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol, yna cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy merch 13 oed wedi penderfynu’n sydyn ei bod hi nawr yn goth, er y perygl o swnio fel mam fy hun, dwi ddim yn hapus gyda’r datblygiad bach yma. Mae’n ymddangos bod angen wardrob gwbl newydd er mwyn bod yn goth (a pwy sy’n talu am hynny?), cerddoriaeth c••p ac agwedd ddrwg.

Ond, dwi ddim yn meddwl ei bod yn hoff o hyn go iawn ond mai mater o geisio cydymffurfio ydyw. Mae hi wedi cael gwared ar lawer o’i ffrindiau ysgol gynradd a bellach yn ffrindiau efo criw newydd, pobl dwi’n gwybod dim amdanynt.

Dwi’n gwybod bod pobl ifanc yn mynd drwy gyfnodau, ond sut ydw i’n gallu cyflymu’r broses i gael hi allan o’r un yma, fel ei bod yn ferch hapus, ddisglair unwaith eto?

Zoe

Cyngor PwyntTeulu i Zoe…

Helo Zoe,

Diolch am gysylltu â PwyntTeulu Cymru i chwilio am gyngor am ddewis eich merch i fod yn goth. Dwi’n deall eich pryderon gan eich bod yn awyddus iddi frysio allan o’r cyfnod yma.

Mae’n anodd pan fydd eich plentyn yn dechrau tyfu ac yn dewis dilyn isddiwylliant penodol sydd yn anghyfarwydd i chi. Ein hymateb naturiol ydy bod eisiau i’n plant aros yn blant am byth. Mae’n anodd i ni fel rhieni pan fydd pobl ifanc yn ymddangos fel eu bod eisiau newid eu hunaniaeth.

thumbnail

Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn hoff o arbrofi. Mae’n rhan bwysig o dyfu, archwilio’u personoliaeth a darganfod pwy ydynt a’u hunaniaeth. Dwi’n sicr eich bod chi’n gallu cofio bod yn eich arddegau a’r angen parhaol i fynd yn erbyn y graen i ddymuniadau ein rhieni/gofalwyr.

Fel rhiant eich hun bellach, dwi’n siŵr eich bod wedi sylweddoli bod eich plentyn yn fwy tebygol o wrthryfela os ydych chi’n cwestiynu neu’n rhoi’ch barn yn rhy gryf. Mae ‘rebelio’ yn ymddygiad naturiol i bobl ifanc ond yn un o’r heriau o’u magu.

Siaradwch am ei dewisiadau

Efallai bydd yr erthygl yma yn fuddiol i chi i geisio deall ymddygiad gwrthryfelgar eich plentyn. Ydych chi wedi ystyried siarad â’ch merch a gofyn beth sydd yn apelio iddi am fod yn goth? Wrth gychwyn y sgwrs yma efallai bydd yn helpu chi i ddeall ychydig mwy am y rheswm iddi wneud y dewis yma? Efallai bydd yn helpu chi i ddysgu pa nodwedd o fod yn goth mae ganddi ddiddordeb ynddo. Yna byddech chi’n gallu newid y sgwrs yn naturiol at ei grŵp ffrindiau, rhywbeth sydd yn eich poeni yn amlwg.

Efallai bod hwn yn gyfnod fydd yn diflannu mewn ychydig fisoedd. Efallai bod hyn yn ffordd o fyw bydd yn parhau am weddill ei bywyd. Mae angen i’ch merch deimlo fel eich bod yn ei chefnogi gyda’i dewisiadau. Ceisiwch beidio gadael i’w dewis i fyw bywyd gothig amharu ar eich perthynas chi. Yr un person ydyw wedi’r cwbl.

Gobeithio bod hyn wedi bod o fudd a phob lwc ar gyfer y dyfodol.

helplinegraphic-cy

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach:

Rhannu’r Baich… Merch Wedi Colli Ei Hyder

Rhannu’r Baich… Ydy Fy Merch Yn Cael Ei Chau Allan?

Rhannu’r Baich… Ydy Fy Merch Yn Secstio?


Rhannwch hwn