Gweithwyr Proffesiynol

Mae Pwynt Teulu yn wasanaeth aml-sianel i deuluoedd ledled Cymru yn darparu mynediad hawdd i wasanaethau cefnogol a gwybodaeth.

Rydym yn cyrraedd teuluoedd trwy’n gwefan, cyfryngau cymdeithasol, ffôn/testun, digwyddiadau ac ymgynghoriadau uniongyrchol.

Rydym yn darparu erthyglau nodwedd, cyngor magu plant a chyfleoedd i deuluoedd rhyngweithio gyda phobl broffesiynol ar-lein.

I’n galluogi i gyflwyno’r gwasanaeth gorau bosib rydym yn chwilio am weithwyr proffesiynol – sefydliadau neu unigolion – fydda’n hoffi cysylltu â PwyntTeulu Cymru i gyrraedd mwy o deuluoedd yng Nghymru i hyrwyddo gwasanaethau perthnasol, rhannu straeon newyddion neu gynnig cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth.

Darganfod mwy

Hyrwyddwch eich sefydliad yn newyddion PwyntTeulu neu ryngweithio’n uniongyrchol gyda’n cynulleidfa. Darllenwch sut i Gymryd Rhan.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn sut mae PwyntTeulu yn cael ei gyllido, ein partneriaid, sut rydym yn ymgynghori â theuluoedd ac ymarferwyr, yna ymwelwch â’n tudalen Cwestiynau Cyffredin.

I gadw’n wybodus am gynnydd a datblygiadau PwyntTeulu Cymru yna ymwelwch â’n tudalen cylchlythyrau.


Cyswllt i Weithwyr Proffesiynol

Mae PwyntTeulu Cymru yn cael ei ddatblygu a’i reoli gan ProMo-Cymru.

Mae’r ffurflen yma ar gyfer pobl broffesiynol sydd yn dymuno cysylltu â chynrychiolwr o ProMo-Cymru i siarad am y wefan PwyntTeulu.

Ni ddylid defnyddio’r ffurflen hon os ydych chi angen siarad â rhywun ar y llinell gymorth PwyntTeulu.

Os hoffech siarad â rhywun ar y llinell gymorth PwyntTeulu, cliciwch yma os gwelwch yn dda.


Manylion Cyswllt

PwyntTeulu Cymru
c/o ProMo-Cymru

gwyb@pwyntteulu.cymru

Eich enw (gofynnol)

Eich e-bost (gofynnol)

Pwnc

[honeypot honeypot-982]

Eich neges

[recaptcha]