Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cymru

Yn helpu gyda

Gofal plant / Addysg / Iechyd a Lles / Pethau i’w Gwneud / Cefnogaeth Teulu / Pobl Ifanc / Arian a Cyfreithiol / Magu plant / Diogelwch / Anabledd / Iaith Gymraeg

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth a chyngor am wasanaethau lleol i rieni a theuluoedd yng Nghymru.

Mae yna GGD ymhob Sir leol, yn darparu gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth o bynciau fel: gofal plant, costau gofal plant, iechyd, gweithgareddau hamdden, anghenion ychwanegol, arian, addysg, magu plant a mwy. Gallant hefyd helpu chi i gael mynediad i wasanaethau cyngor a chefnogaeth arbenigol bellach os oes angen.

Gallant hefyd eich darparu gyda gwybodaeth ar gyfer eich ardal am y rhaglenni Dechrau’n Deg, Cymunedau’n Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a Chefnogi Pobl.

Darganfod eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Lleol

 

Local area

Other Services Available