Yr Etholiad Cyffredinol: Rheolau’r Orsaf BleidleisioNewyddion | gan | Jun 7th 2017

Arwydd gorsaf bleidleisio - Yr Etholiad Cyffredinol: Rheolau'r Orsaf Bleidleisio

Mae’r etholiad cyffredinol yn digwydd dydd Iau – 8fed Mehefin 2017.

Yn anffodus, os nad ydych chi wedi cofrestru cyn Dydd Llun, 22 Mai 2017, nid yw’n bosib i chi gymryd rhan yn yr etholiad yma. Ond, os ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad presennol (h.y. os dderbynioch chi gerdyn pleidleisio ar gyfer yr etholiadau cyngor lleol ar gychwyn mis Mai) nid oedd angen i chi gofrestru eto ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Dylech chi wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio yn y post gyda manylion o ble i fwrw’ch pleidlais. Nid oes angen i chi fynd â’ch cerdyn pleidlais gyda chi dydd Iau. Os ydych chi wedi colli eich cerdyn, gall edrych ar ble rydych chi’n pleidleisio ar wefan bleibleidleisio.cymru. Os nad ydych chi wedi derbyn cerdyn pleidlais, cysylltwch â’ch cyngor lleol i weld os ydych chi’n parhau i fod ar y gofrestr etholiadol ac yn cael pleidleisio yn yr etholiad cyffredinol.

Gyda hynny wedi’i drafod, rydym am edrych ar reolau’r orsaf bleidleisio, gan ganolbwyntio’n benodol ar blant a theuluoedd. Ydy’r plant yn cael dod gyda chi? Fydd y plant yn cael rhoi croes ar y papur? Mae’r atebion i gyd isod!

Rheolau’r orsaf bleidleisio

Toy horse tethered for Welsh Assembly Elections article

Credyd Llun: cafemama trwy Compfight cc

Mae’r staff yn y gorsafoedd pleidleisio yno i sicrhau pleidlais deg. Nid byddant yn dweud y drefn ac mae’r mwyafrif yn gyfeillgar a chroesawus. Mae yna ychydig o reolau…

Plant

Mae staff diwrnod yr etholiad yn cael cyfarwyddiadau i groesawu plant a phobl ifanc. Gallant ddod i’r orsaf bleidleisio gyda chi ac os oes gennych chi lawer o blant gyda chi, gall y staff yno eu goruchwilio tra byddech yn y bwth. Nid fydd eich mab neu’ch merch yn cael rhoi croes ar y papur ar eich rhan, mae hyn yn rhywbeth mae’n rhaid i chi ei wneud.

Anifeiliaid

Cewch fynd â’ch ci i’r orsaf bleidleisio, cyn belled nad ydynt yn poeni pobl eraill. Ond bydd rhaid gadael eich ceffyl y tu allan. Nid oes arweiniad swyddogol ar gathod, cwningod nac pysgod aur!

Cymorth

Os oes angen unrhyw gyngor, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio. Maent yno i helpu a byddant yn hapus i wneud hynny.

Os oes gennych chi anabledd sydd yn ei gwneud yn anodd i chi lenwi’ch pleidlais, gallech chi ofyn am gymorth a bydd y Llywydd yn gallu marcio’r papur bleidlais ar eich rhan. Gallech chi hefyd ofyn i rywun, fel gweithiwr cefnogol neu berthynas i helpu – dim ond eu bod yn un ai’n berthynas neu’n etholwr cymwys a ddim wedi helpu mwy nag un person arall i bleidleisio.

Os oes gennych chi nam gweledol, gallech chi ofyn i gael gweld papur pleidlais print mawr neu ofyn am ddyfais pleidleisio arbennig sydd yn caniatáu i chi bleidleisio ar ben eich hun yn gyfrinachol.

Pleidleisio am bwy yn yr etholiad cyffredinol?

Eich dewis chi yw hynny. Ond dyma pam dylech chi bleidleisio.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Blog Gwadd: Beth Yw’r Pwynt Pleidleisio?

Cystadleuaeth: Caiacio Gyda’r Teulu Yng Nghaerdydd

Barbiciw: Sut i Gael Un Diogel, Rhad a Hwyl!

 


Rhannwch hwn