Ehangu’r Cynnig Gofal Plant Am DdimArian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Newyddion | gan | Jun 21st 2018

Blociau adeiladu ar gyfer erthygl gofal plant am ddim

Bydd mwy o deuluoedd yng Nghymru yn gallu derbyn gofal plant am ddim o fis Medi 2018 yn dilyn peilot llwyddiannus mewn 7 awdurdod lleol dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Mae rhieni sydd yn gweithio, gyda phlant 3 i 4 oed ac yn byw mewn ardaloedd penodol yng Nghymru, wedi bod yn derbyn 30 awr o ofal plant am ddim bob wythnos am 48 wythnos y flwyddyn. Lansiwyd peilot y Cynnig Gofal Plant yn fis Medi 207 fel rhan o gynllun Symud Cymru Ymlaen. Mae rhieni cymwys dros siroedd cyfan Ynys Môn, Gwynedd, Caerffili, Blaenau Gwent a Sir y Fflint, ac ardaloedd penodol yn Rhondda Cynon Taf ac Abertawe, wedi bod yn rhan o’r cynllun peilot.

Ble mae’r ardaloedd newydd?

O fis Medi 2018 bydd siroedd cyfan Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Cheredigion, ac ardaloedd penodol o Gaerdydd, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Conwy a Wrecsam yn ymuno â’r ardaloedd peilot eraill, gydag Abertawe yn parhau i ehangu’r cynnig fel bod y Sir gyfan yn gymwys o fis Ionawr 2019 (cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe am yr union fanylion).

Beth yw’r ardaloedd yn union?

I’r siroedd sydd ddim yn cynnig gofal plant am ddim dros y sir gyfan, dyma’r union ardaloedd sydd yn gymwys:

Caerdydd:

 • Grangetown
 • Butetown
 • Riverside
 • Adamsdown
 • Cathays
 • Plasnewydd
 • Caerau
 • Y Sblot
 • Trelái
 • Llanrhymni

Casnewydd

 • Rogerstone
 • Lliswerry
 • Malpas
 • St Julian
 • Stow Hill
 • Shaftsbury
 • Maesglas
 • Gaer

Castell-nedd Port Talbot

 • Tai-Bach
 • Resolfen
 • Baglan
 • Aberafan
 • Pontardawe
 • Blaengwrach
 • Onllwyn
 • De Bryn-coch
 • Glyncorrwg
 • Gwaun-Cae-Gurwen
 • Cymer
 • Brynaman Isaf

Conwy:

 • Bae Cinmel
 • Tywyn
 • Pensarn
 • Gele
 • Llanddulas
 • Trefriw
 • Betws y Coed;
 • Caerhun
 • Uwch Conwy
 • Llanfair TH
 • Pentrefoelas
 • Tudno
 • Mostyn
 • Gogarth
 • Llangernyw
 • Llansannan
 • Betws Yn Rhos
 • Eglwysbach
 • Gower
 • Crwst
 • Uwchaled
 • Pentre Mawr

Wrecsam:

 • Llai
 • Dwyrain a De Gwersyllt
 • Gogledd Gwersyllt
 • Gorllewin Gwersyllt
 • Brychdyn Newydd
 • Coedpoeth
 • Ponciau
 • Dwyrain a Gorllewin Gresffordd
 • Yr Orsedd
 • Marford a Hoseley
 • Holt
 • Bronington
 • Overton
 • Brymbo

Am wybodaeth bellach ar y Cynnig Gofal Plant a beth sy’n gwneud rhywun yn gymwys, darllenwch Ganllaw Crynodeb Cyflym Llywodraeth Cymru.

Am wybodaeth bellach am yr ardaloedd, os ydych chi’n gymwys a sut i wneud cais, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.


Rhannwch hwn