Egluro’r Credyd Cynhwysol yng NghymruArian | gan | Jun 28th 2016

Credyd Cynhwysol2

Mae cyflwyniad y Credyd Cynhwysol yng Nghymru wedi codi sawl cwestiwn. Gwyliwch ein fideos i gael gwell synnwyr ohono.

Mae Credyd Cynhwysol (CC) yn bwnc sydd yn pwyso ar feddyliau llawer o deuluoedd yng Nghymru. Rydym yn derbyn llawer o alwadau ar ein llinell gymorth am y pwnc, yn ogystal â siarad am fudd-daliadau yn gyffredinol.

Felly penderfynom fynd draw i Hyb Llyfrgell Canolog Caerdydd i siarad â Helen Evans. Helen ydy Rheolwr y Ganolfan Gyngor Ariannol ac mae hi’n egluro sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio, pwy sy’n cael hawlio, beth mae’n ailosod a llawer, llawer mwy.

Gwyliwch y fideos mewn rhestr chwarae yma, neu dewiswch y rhai sydd o ddiddordeb mwyaf isod…

Beth yw Credydau Treth?

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Budd-daliad Plant a Chredyd Treth Plant?

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Pryd fydd y Credyd Cynhwysol yn dod yn wasanaeth Cymru gyfan?

Pam na allaf hawlio Credydau Treth a Chredyd Cynhwysol gyda’i gilydd?

Oes rhaid talu’r Credyd Cynhwysol i gyfrif banc yn fisol?

A’i dim ond ar-lein gallaf wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Beth ydy elfen tai’r Credyd Cynhwysol?

Sut mae rhwymedigaeth ieuenctid yn effeithio ar fudd-daliadau pobl ifanc?

Mae fy mhlentyn ieuengaf ag anabledd. Fydd ei Lwfans Byw i’r Anabl yn cael ei effeithio?

Gobeithio bod y fideos yma wedi ateb rhai o’r cwestiynau sydd gennych chi am Gredyd Cynhwysol a sut y gallai effeithio arnoch chi wrth iddo gael ei gyflwyno ledled Cymru. Os hoffech fanylion pellach, ewch draw i Gov.UK. Dim ond ymgeiswyr sengl a rhai mewn codau post penodol sy’n cael gwneud cais am y Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, cliciwch yma i weld os ydych chi’n gymwys ac yma i wneud cais.


Cysylltwch â Llinell Gymorth PwyntTeulu Cymru os hoffech ddarganfod mwy am y gwasanaethau a’r cynlluniau sydd yn agored i chi a’ch plentyn yn eich ardal chi. Gallech chi gysylltu â’r llinell gymorth hefyd am faterion teuluol cyffredinol:

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y tudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Rhannwch hwn