Dydd Gŵyl Dewi – Ffeithiau a Syniadau i DdathluNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Mar 1st 2017

Fflag Cymru - Dydd Gŵyl Dewi - Ffeithiau a Syniadau Dathlu

Mae’r diwrnod wedi cyrraedd ble rydym yn gwisgo ein cennin pedr, mae’r plant yn gwisgo coch i’r ysgol ac rydym yn dathlu ein Cymreictod. I ddarganfod mwy am ein Nawddsant a sut i ddathlu dyma’n blog Dydd Gŵyl Dewi arbennig.

Rydym yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1af Mawrth bob blwyddyn ond ydych chi’n gwybod pwy oedd y Sant yma a pam ein bod yn dathlu?

8 Ffaith Dewi Sant

 • 1af Mawrth ydy’r dyddiad bu farw Dewi Sant yn y flwyddyn 601. Mae diwrnod cenedlaethol Cymru wedi cael ei ddathlu ers y 18fed Ganrif.
 • Roedd Dewi Sant yn fynach sefydlodd gymuned fynachaidd Geltaidd yng Nglyn Rhosyn, Sir Benfro a dyma leoliad Eglwys Gadeiriol Tyddewi heddiw.
 • Roedd Dewi Sant yn enwog ymysg Cristnogion am fod yn athro, am ein hunan ddisgyblaeth a’i allu i osgoi maldod
 • Mae chwedl yn dweud bod Dewi Sant wedi perfformio gwyrthiau – yn rhoi golwg yn ôl ac atgyfodi’r meirw

 • Wrth bregethu un dydd glaniodd c0lomen wen ar ei ysgwydd. Cododd y tir o dan ei draed fel bod pobl yn ei glywed yn well. Mae’r golomen wen wedi dod yn arwyddlun Dewi Sant.
 • Mae’r genhinen yn un o arwyddluniau Cymru am fod Dewi Sant wedi cynghori milwyr i wisgo cenhinen yn eu hetiau i osgoi saethu cyfeillgar yn ystod y frwydr yn erbyn y Sacsoniaid.
 • Penderfynodd yr Eglwys Gatholig adnabod ei waith yn sefydlu mynachdai a lledu neges Cristnogaeth dros y cyfandir, a’i wneud yn Sant.
 • Mae gan Dewi Sant fflag ei hun, croes felen ar gefndir du.

8 Ffordd i Ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

 • Cynnal Eisteddfod eich hun gyda’r plant, annog nhw i ganu, dawnsio ac adrodd.
 • Cael te bach Cymraeg gyda Chawl, Caws Pobi (Welsh Rarebit), Bara Brith a Chacen Gri neu Bic ar y Maen (cliciwch bob un am rysáit).
 • Gwisgwch wisgoedd traddodiadol. Bechgyn yn gwisgo crys gwyn, trowsus du a gwasgod. Merched yn gwisgo pais, cot fawr, boned a het dal. Neu gwisgwch grys pêl droed neu rygbi. Ac os nad oes gennych chi’r rhain, chwiliwch am unrhyw ddilledyn coch.
 • Ewch allan i’r ardd a phigo cennin pedr, neu ddewis cenhinen o’r siop, a’i wisgo gyda balchder.

 • Hedfan fflag. Cael gafael ar fflag Cymru neu Dewi Sant a’u rhoi yn y ffenestr.
 • Mynd i orymdaith. Efallai bod gorymdaith neu ddigwyddiadau yn digwydd yn agos i chi (edrychwch ar grwpiau Facebook lleol neu ar wefan Visit Wales). Mae’r orymdaith fwyaf yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd bob blwyddyn, yn dathlu etifeddiaeth a diwylliant Cymru. Darganfyddwch fwy yma.
 • Ymwelwch â safle Cadw am ddim. Mae Cadw yn cynnig mynediad am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi i’w castelli a’u safleoedd etifeddiaeth. Edrychwch ar y wefan am fanylion pellach.
 • Rhowch wen fawr ar eich wyneb a dymunwch “Dydd Gŵyl Dewi Hapus” i bawb rydych chi’n eu cyfarfod.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan y Tîm PwyntTeulu


Rhannwch hwn