Dydd Gwener Du: 5 Awgrym DefnyddiolArian Newyddion Technoleg | gan | Nov 24th 2016

Dydd Gwener Du

Yfory bydd Dydd Gwener Du yn cyrraedd. Ychydig flynyddoedd yn ôl, ym Mhrydain, roedd y term yn enw ar y dydd Gwener ddiwethaf cyn y Nadolig, pan roedd holl staff y cyngor a gweithwyr swyddfa yn cael noson allan i ddathlu. Roedd y tafarndai yn llawn dop a’r gwasanaethau heddlu ac ambiwlans yn brysur dros ben.

Ond bellach mae Dydd Gwener Du yn fwy adnabyddus am siopa yn hytrach nag yfed, ar ôl i’r traddodiad Americanaidd deithio dros Fôr yr Iwerydd a glanio ar lannau Prydain, ynghyd â’r ymddygiad gorwyllt sydd ynghlwm ag ef.

Yn draddodiadol, Dydd Gwener Du ydy’r diwrnod sydd yn dilyn Diwrnod Diolchgarwch yn yr UDA (y pedwerydd dydd Iau ym mis Tachwedd). Mae’n nodi cychwyn tymor siopa’r Nadolig, gyda siopau yn cynnig gostyngiadau enfawr ar eitemau sydd yn annog y dyrfa o ymddygiad gorwyllt a gwrthgymdeithasol gwelir ar Ddydd Gwener Du yn y gorffennol.

Yn fis Tachwedd 2014 roedd y tuedd Dydd Gwener Du wedi ennill ei blwyf go iawn gyda phobl yn ymladd dros  sgriniau teledu mawr yn yr archfarchnadoedd. Ond yn 2015, gyda siopau wedi paratoi yn well ar gyfer y cyfnod gwyllt, ymddangosai fel petai pobl wedi dysgu gwers o’r flwyddyn flaenorol ac wedi penderfynu cadw draw o’r siopau ac wedi siopa ar-lein yn lle hynny. Eleni, gyda Dydd Gwener Du yn disgyn ar 25 Tachwedd, pwy  a ŵyr? Efallai bydd pobl yn penderfynu tyrru i’r siopa eto eleni gan fod llynedd mor ddistaw?

Felly pa awgrymiadau mae PwyntTeulu Cymru yn ei gynnig ar gyfer profiad siopa Dydd Gwener Du pleserus?

notepad-411030_1280

1. Creu rhestr, a’i wirio ddwywaith.

Peidiwch fynd allan a phrynu pethau’n wyllt am ei fod yn fargen wych. Gallech chi fod a llwyth o eitemau nad ydych chi ei angen. Cynlluniwch eich rhestr Nadolig; meddyliwch beth allai fod yn fargen a beth rydych chi wirioneddol ei angen/eisiau. Nid yw’n fargen os nad ydych chi ei angen; fel arall rydych chi wedi talu am rywbeth nad oeddech chi ei angen o gwbl.

magazine-791046_1280

2. Ymchwilio a chyllidebu

Nid yw bargeinion Dydd Gwener Du o reidrwydd y bargeinion gorau i’w cael. Mae yna lawer o erthyglau wedi bod yn ddiweddar yn datgan bod pethau sydd wedi’u gostwng ar Ddydd Gwener Du wedi cael eu gostwng yn rhatach ar gyfnodau eraill o’r flwyddyn.

Meddyliwch beth sydd ei angen o flaen llaw, a chwiliwch ar-lein/mewn catalogau/yn y siopau i weld prisiau a ble mae’r rhataf i’w cael. Yna pan ddaw Dydd Gwener Du gallech chi weld os ydych chi’n cael bargen dda neu os ydych chi’n cael eich twyllo i wario’ch arian.

Rhaid cael cyllideb, a glynu wrtho. Mae’n hawdd iawn gwario os ydych chi’n teimlo eich bod yn cael bargen. Ond dim ond os ydych chi ei angen a gallech chi ei fforddio mae’n fargen.

iphone-410324_1280

3. Ewch â’ch ffôn clyfar

Os ydych chi’n gweld rhywbeth rydych chi ei angen, ac os oes gennych chi ddigon o ddata ar eich ffôn, yna gallech chi wirio’r prisiau yn syth, yn gwneud cymhariaeth yn y fan a’r lle, yn sicrhau eich bod yn cael y fargen gorau. Defnyddiwch wefannau cymharu prisiau i chwilio sawl gwefan ar yr un amser.

4. Cymryd cam yn ôl ac anadlu’n ddofn

Ydych chi’n cofio’r  darnau ffilm ar y newyddion cwpl flynyddoedd yn ôl, gyda phobl yn gwthio ac yn ymladd dros bethau, yn ymddwyn fel anifeiliaid? Beth oeddech chi’n ei feddwl bryd hynny? Oeddech chi’n meddwl bod pobl wedi colli gafael ar realiti, neu oeddech chi’n teimlo y byddech chi wedi ymuno os yno? Cyn deifio i mewn i’r siop brysur yna ac yn ymladd am rywbeth, cymerwch gam yn ôl a gofynnwch i chi’ch hun “ydy hyn yn werth y drafferth?” A yw’n werth yr holl wthio, gwaeddi ac ymladd gyda phobl yn mynd yn wallgof dros gynnyrch? Mae’n hawdd cael eich swyno gan yr hysteria, felly mae gallu stopio ac ystyried y sefyllfa yn syniad da.

template-1599667_1280

5. Prynwch ar-lein, prynwch yn lleol neu prynwch yn ail law

Mae rhai o’r man-werthwyr sydd yn cynnig bargeinion Dydd Gwener Du yn aml yn cynnig yr un fargen ar-lein. Felly nid oes rhaid i chi berffeithio’ch techneg penelin ac yn gallu gwneud hynny o gysur eich cartref yn lle hynny.

Neu beth am siopa’n lleol? Mae yna ymgais fawr i gefnogi’ch stryd fawr leol ar hyn o bryd. Yn rhoi arian ym mhoced pobl busnes lleol sydd yn cyflogi pobl leol, yn hytrach nag leinio pocedi cathod tew’r corfforaethau mawr. Nid yw’n wir fod y stryd fawr yn ddrytach bob tro. Mae posib darganfod anrhegion hyfryd, unigryw yn y stryd fawr, ac mae’n haws i bobl ei ddychwelyd os nad ydynt yn hoff o’u hanrheg!!

Neu beth am brynu eitemau ail law? Mae llawer o bobl yn cael gwared ar bethau yn yr wythnosau cyn y Nadolig ac yn gwerthu pethau ar grwpiau gwerthu Facebook, neu ar wefannau ocsiwn fel eBay. Yn aml mae teganau plant yn edrych cystal ag newydd gan nad ydynt wedi cael eu chwarae â nhw llawer a gallech chi gael bargen llawer gwell nag y gallech chi ar Ddydd Gwener Du.

american-football-1518129_1280

Felly dyma’n awgrymiadau ni, ond os nad ydych chi am wrando ar y cyngor yma ac yn dechrau paratoi am ddydd Gwener wyllt ar 25 Tachwedd, yna gwisgwch helmed a phadiau pen-glin i amddiffyn eich hun!!

Os oes gennych chi unrhyw gyngor defnyddiol i siopa ar Ddydd Gwener Du, rhowch sylwad isod.


Os ydych chi wedi mwynhau’r erthygl yma yna darllenwch rhai o’n herthyglau eraill:

Syniadau Arbed Arian Dros y Nadolig

4 o Apiau i Helpu Arbed Arian

Canllaw: Cychwyn Cyfrif a Gwerthu Stwff ar Amazon

 


Rhannwch hwn