Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Diweddarwyd diwethaf: June 29, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (GGD) yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled y sir.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn gallu rhoi gwybodaeth am ofal plant cofrestredig gan gynnwys:

  • gofalwyr plant
  • meithrinfeydd
  • clybiau ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae gwyliau
  • grwpiau chwarae
  • grwpiau rhieni a phlant bach
  • cyfleoedd hyfforddiant
  • grwpiau cefnogol a chyngor lleol
  • sefydliadau plant a phobl ifanc lleol

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (GGD) yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i holl blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled y sir.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau I’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

01745 815891

fis@denbighshire.gov.uk

Caledfryn,
Cyngor Sir Ddinbych,
Ffordd y Ffair,
Dinbych,
LL16 3RJ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Ddinbych


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Ddinbych

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n darparu cymorth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed a allai fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau I’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (GGD) yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled y sir.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Mwyhau Incwm / Magu Plant / Gofalwyr Ifanc / Cefnogaeth Ieuenctid

Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn dwyn ynghyd y rhai sy’n darparu cefnogaeth i’ch teulu, yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu cyrraedd mewn modd cydlynol, ar yr adeg gywir pan fydd angen hynny ar eich teulu.