Dechrau’n Deg

Yn helpu gyda

Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Siarad Cynnar/ Gofal Plant

 Gwybodaeth am Dechrau’n Deg yng Nghymru

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau yn helpu plant i gael y cychwyn gorau mewn bywyd. Dim ond mewn rhannau penodol o Gymru mae Dechrau’n Deg ar gael, dylai’ch Ymwelydd Iechyd fedru dweud wrthych os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd yma.

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg ac efo plant o dan 4 oed mae gennych chi hawl i:

  • gofal plant rhan amser o ansawdd i blant 2-3 oed
  • gwasanaeth Ymwelydd Iechyd ychwanegol
  • mynediad i gefnogaeth magu plant
  • cefnogaeth ar gyfer lleferydd, iaith a chyfathrebiad eich plentyn

Am wybodaeth bellach am Dechrau’n Deg yng Nghymru, siaradwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol neu’r ymwelydd iechyd.

Darganfod eich Gwasanaeth Dechrau’n Deg Lleol

Local area

Other Services Available