Deall y Newidiadau i’r Credydau TrethArian | gan | Dec 1st 2015

Clywyd ochenaid o ryddhad gan deuluoedd ledled y wlad wythnos diwethaf wrth i’r Canghellor George Osborne ddatgan bod y bygythiad o doriadau i’r credydau treth wedi’u sgrapio.

Ond, mae yna ddau fath gwahanol o gredydau treth, credyd treth gwaith a chredyd treth plant.

Mae’r toriadau yn dal i ddigwydd i’r credydau treth plant, dim ond credydau treth gwaith sy’n aros yr un peth.

tax credits

Credyd Llun: Tax credits via Flickr

Golygai hyn:

  • Bydd unrhyw gais newydd am gredyd treth plant o Ebrill 2017 yn derbyn cefnogaeth am y 2 blentyn cyntaf yn y teulu yn unig. Os ydych chi’n deulu mawr sydd heb hawlio am dros 6 mis, bydd hyn yn cael ei ystyried fel cais newydd pan fyddwch chi’n penderfynu hawlio eto.
  • Os ydych chi’n hawlio cefnogaeth i deulu mawr yn barod, bydd hyn yn parhau ond yn y pen draw bydd pawb yn symud i’r Credyd Cynhwysol – mae hyn yn cynnwys ac yn cymryd lle unrhyw gefnogaeth derbynnir trwy’r credyd treth gwaith neu’r credyd treth plant.
  • Yn ogystal â’r cyfyngiad 2 blentyn bydd yr ‘elfen deuluol’ o £545 y flwyddyn yn cael ei ddileu’n gyfan gwbl.

Dal wedi drysu? Nid yw’n system hawdd i’w deall, ac mae sawl rhiant rydym wedi cyfarfod â nhw wedi dweud hyn hefyd, gan gynnwys grŵp rhieni Y Bont yng Ngwynedd. Mae’r grŵp wedi argymell y wefan ganlynol sydd yn cynnig cyfrifiannell cyfoes sydd yn helpu chi i ddarganfod beth allech chi hawlio: http://www.entitledto.co.uk/

Am fanylion pellach Credyd Treth Gwaith a pwy sy’n derbyn cefnogaeth: https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/credyd-treth-gwaith

Am fanylion pellach Credyd Treth Plant a pwy sy’n derbyn cefnogaeth: https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/credyd-treth-plant

I ddarganfod pwy fydd yn cael eu heffeithio gan y Credyd Cynhwysol a sut: https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/ar-bwy-y-mae-credyd-cynhwysol-yn-effeithio

Yn gryno:

  • nid fydd unrhyw newidiadau i’r rhai sy’n hawlio credyd treth gwaith,
  • bydd credyd treth plant yn cael ei gapio i deuluoedd mawr yn y dyfodol,
  • bydd yr holl deuluoedd sy’n hawlio yn colli £545 ac yn y pen draw bydd y taliadau yma’n newid i’r Credyd Cynhwysol pan cyflwynir.

Os oes gennych chi gwestiwn am y newidiadau i fudd-daliadau hoffech i weithiwr cyllid ei ateb, ysgrifennwch yn y sylwadau isod neu Cysylltwch â ni.


Rhannwch hwn