Ddim Yn Pleidleisio? Dywedwch Pam Wrth Lleisiau CollHawliau a Chyfrifoldebau | gan | Sep 21st 2017

dim llais erthygl Lleisiau Coll

Ydych chi’n un o’r miloedd yng Nghymru sydd ddim yn pleidleisio mewn etholiadau? Mae Lleisiau Coll yn ceisio darganfod pam.

Yn Etholiad Cyffredinol 2017 roedd yn 31.4%

Roedd yn 28.3% yn Refferendwm UE yn arwain at y Brexit.

Dyma yw’r canran o bobl oedd yn gallu pleidleisio ond penderfynwyd peidio gwneud. Ydych chi’n un o’r bobl yma? Yna byddai Lleisiau Coll yn hoffi clywed gennych chi. Mae Lleisiau Coll yn cynnal sgwrs genedlaethol gyda phobl ledled Cymru ynglŷn â phleidleisio, rhwystrau i bleidleisio, a barn y rhai sydd ddim yn pleidleisio ar wleidyddiaeth.

Efallai eich bod wedi cyfarfod pobl o Lleisiau Coll ar y stryd fawr neu yn cynnal grwpiau ffocws yn eich llyfrgell leol. Os ddim, yna mae posib cwblhau arolwg byr ar-lein.

ERS Cymru sydd yn gyfrifol am y prosiect Lleisiau Coll.

Dywedodd Jess Blair, Cyfarwyddwr ERS Cymru:

“Rydym mewn cyfnod o newid sylfaenol fydd yn cael effaith ar bob person yn y wlad.

“Cafwyd codiad o 3% yn y rhai fu’n pleidleisio yn yr Etholiadau Cyffredinol yng Nghymru fis Mehefin o gymharu â 2015. Mae adroddiadau yn awgrymu bod hynny’n cynnwys uchafbwynt sylweddol i bleidleiswyr ifanc. Ond, er y cynyddiad yma, mae yna filoedd yn ein cymdeithas sydd yn dewis peidio cael llais ar unrhyw benderfyniadau mawr sy’n cael ei wneud am eu bywydau. Rydym eisiau darganfod pam.

“Dyma pam bod ERS Cymru a’n partneriaid wedi lansio Lleisiau Coll. Mae’r prosiect yn cysylltu gyda phobl sydd yn pleidleisio’n achlysurol, neu efallai ddim wedi pleidleisio erioed, fel ein bod yn gallu deall beth sy’n rhaid ei wneud i geisio gwneud gwleidyddiaeth yn fwy perthnasol ac i gysylltu’n well. Bydd y wybodaeth casglir yn helpu ni i ddarganfod ffordd i chwalu’r rhwystrau sydd yn atal pobl rhag pleidleisio a chael rhwyun i wrando ar y miloedd o leisiau coll yng Nghymru.”

Ydych chi wedi cael digon ar etholiadau? Mae yna 4 diwrnod etholiad ac 1 refferendwm wedi bod dros y 2 flynedd diwethaf yng Nghymru. Ydy gwleidyddion yn cynrychioli’ch barn chi? Efallai bod gwleidyddiaeth yn ddiflas i chi? Yna rhowch wybod i Lleisiau Coll.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Blog Gwadd: Beth Yw’r Pwynt Pleidleisio?

Gwirfoddoli – Y Peth Gorau Y Gwnewch Chi Eleni?

Wedi Gwneud Cais Am Ofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth?


Rhannwch hwn