Cystadleuaeth: Tocynnau Ben & Holly’s Little KingdomPethau i'w Gwneud | gan | May 24th 2017

Poster - Cystadleuaeth: Tocynnau Ben & Holly's Little Kingdom

Mae’n amser cystadleuaeth unwaith eto ac mae gennym wobr wych i chi sydd yn sicr o wirioni’r rhai bychan. Bydd un teulu lwcus yn ennill tocynnau i wylio’r sioe ‘Ben & Holly’s Little Kingdom Live on Stage’ yn Abertawe neu Gaerdydd. Ac nid hynny’n unig… bydd yr enillydd yn cyfarfod y cast ar ddiwedd y sioe hefyd!

Mae’r animeiddiad plant poblogaidd yma gan y rhai greodd Peppa Pig yn dod i’r llwyfan gydag anturiaethau Ben y Corrach a’i ffrind gorau Holly, tywysoges y tylwyth teg. Ymunwch â nhw a’i ffrindiau ar antur gerddorol llawn gemau, caneuon a chwerthin.

Am wybodaeth bellach am y sioe ymwelwch â www.benandhollylive.com

Sut i Gystadlu

Bydd angen ateb y cwestiwn canlynol yn gywir a gyrru’ch ateb, enw a manylion cyswllt at info@familypoint.cymru. Rhaid i bob cynnig ein cyrraedd cyn 11:59 ar 1 Mehefin. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar 2 Mehefin a bydd eu manylion yn cael ei yrru i drefnwyr y sioe.

Beth yw enw’r fuwch goch gota yn ‘Ben & Holly’s Little Kingdom’?

a) George

b) Gary

c) Gaston

Y Wobr

Bydd yr enillydd yn derbyn tocyn teulu i 2 oedolyn a 2 blentyn i sioe 4:30pm ar 13 Mehefin yn Abertawe neu’r sioe 4pm ar 15 Gorffennaf yng Nghaerdydd. Bydd y teulu buddugol yn dewis pa ddyddiad a lleoliad sydd orau iddynt.

Yn dilyn y perfformiad bydd y teulu buddugol yn cael cyfarfod aelodau’r cwmni perfformio am hyd at 15 munud.

Telerau ac amodau

Bydd y gystadleuaeth yma’n dilyn ein rheolau cystadleuaeth arferol a’r enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Mae ein penderfyniad yn un terfynol ac nid oes dewis arall ariannol ar gael. Bydd yr enillydd yn codi’r wobr yn y swyddfa docynnau.

Ni ellir cyfnewid y wobr am unrhyw ddyddiad nac sioe arall. Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad am unrhyw reswm barnir yn angenrheidiol.

Ni fydd eich manylion yn cael ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall a ddim yn cael ei basio i unrhyw un. Dim ond manylion yr enillwyr fydd yn cael ei basio i’r trefnwyr i wneud trefniadau gyda’r wobr.

Darparir y delweddau gan Ben & Holly Live


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Mis Cerdded Cenedlaethol: Rhowch Eich Esgidiau Ymlaen!

Yn Cyflwyno’r GGD: Gwybodaeth i Deuluoedd Lleol i Chi

Hanfodion Diogelwch Haul: 5 Awgrym i Osgoi’r Llosg


Rhannwch hwn